Aktuálně > Celá ČR > Kulturně kreativní a vznikající kultura planetární moudrosti

Kulturně kreativní a vznikající kultura planetární moudrosti

Šance, kterou nabízí vznikající kultura planetární moudrosti, spočívá v tom, že představuje protijed vůči nezvladatelnému strachu, cynismu a beznaději naší doby. Pokud se snažíme před kolapsem civilizace pouze utéct, budeme své úsilí rozptylovat a prchat všemi směry, podobni mraveništi, do kterého někdo dupl.

Jestliže má lidstvo tuto periodu planetární krize přežít, potřebujeme kolektivní pozitivní obraz budoucnosti, která pracuje pro všechny, takový obraz, jenž nám umožní pracovat jako celek při formování cílů a strategií, které vytvářejí pozitivní budoucnost - nikoli stupidně upadat do válek o zdroje, ekologického kolapsu, epidemií, hladomorů a zhroucení populace. Proto musíme pracovat s pozitivními trendy naší doby a vytvářet budoucnost, která je nejenom udržitelná, ale také moudrá a krásná.

Vznikající planetární moudrá kultura se objevuje právě teď jako nová vrstva za národními a etnickými kulturami. S tím, jak se moderní materialistický způsob života rozpadá, otevírá se prostor pro vznik nové civilizace. Když tyto trendy sledujeme, vidíme mocné hnutí za čistou, zelenou ekonomiku a obnovení přírody. S tím, jak se vlny změn pohybují kulturou, velké množství lidí se dnes shoduje v tom, že moudrá kultura znamená pečovat o všechny děti, nejenom o ty privilegované.  Praktická moudrost rozšiřuje samozřejmý kontext našich každodenních aktivit a organizačních strategií do dlouhodobějších horizontů, širších zájmů a uvědomnělejších a etičtějších způsobů jednání. Znamená to pečovat o náš vnitřní život, o to jak můžeme společně pracovat v organizacích a také o dlouhodobou budoucnost lidstva a planety.  A s tím, jak pravdu této peče vyjadřujeme a sdílíme s ostatními, stává se postupně klíčovou při vytváření autentické moudré kultury.

Kulturně kreativní jsou v populaci nositeli kultury moudrosti. Paul Ray zkoumá jejich hodnoty, životní styly a přesvědčení už pětadvacet let. Tito inovátoři kultury se nacházejí po celé planetě - nejsou do té míry inovátory v technologiích jako v přesvědčeních, světových názorech, hodnotách a způsobech života.  Jsou názorovými vůdci a účastníky ve všech nových sociálních hnutích posledních šedesáti let, kteří se snaží znovu formovat jiné názory, praktiky a přijímat nové životní způsoby.  Jejich zelené hodnoty a zelený životní styl i jejich hodnoty vnitřního rozvoje, psychického a spirituálního, představují klíč pro vznik nové kultury. Nové výzkumy kulturně kreativních v Evropě, Japonsku a USA nám ukazují stejné trendy.

Kultivovaně vyzrávat do moudrého "staršího" neznamená nabývat větší identitu s tím, jak se posuneme do určitého věku. Čas dozrávání znamená vstoupit do vztahu, do nějž jsme rostli dlouhý čas - do vztahu s naším společenstvím, s budoucími generacemi, stejně jako do vztahu s minulými generacemi a s naším vlastním já. Zajímá nás zkoumat, co se děje lidem, kteří se stávají tímto způsobem moudrými a co mohou moudří stařešinové přinést a co už přinášejí vznikající kultuře moudrosti. Pozorujeme, jak se autentická dospělost výrazně posouvá od perspektivy středního věku. Vaše láska se začíná rozšiřovat nejenom na vaše vlastní děti a vnoučata, ale na všechny děti, včetně těch, které se ještě nenarodily. Tento posun vás paradoxně mocně přivádí do momentu přítomnosti. Vaše péče formuje most, který se klene od těch, kteří byli před námi ke generacím, jež přijdou. Může vás přivést ke hluboké reflexi lidského osudu a k vědomí hlubšího smyslu v tomto životě.

Dosažení ženské moudrosti uvnitř této vznikající kultury nebylo dosud pochopeno natož zdokumentováno. Je tomu tak proto, že v rámci konvenční moudrosti modernistické kultury i nejpůvodnější projevy ženství vnímáme přes filtry našich starých struktur. Jaký druh držby přírodního prostředí může zrodit ženskou moudrost? Jakých forem výrazu bude tento způsob poznání nabývat? Jaké kombinace krásy, moudrosti a soucitu, tvořivost a oslavy se zde budou setkávat a poskytovat nám tímto způsobem nové formy učení, nové podoby společenství, nové formy architektury, hudby, ale také podnikání a financí či nové podoby komunikace? Zkoumáním těchto otázek se zabývá Sherry Ruth Anderson.
www.culturalcreatives.org

Paul Ray, Sherry Ruth Anderson

Překlad: Jiří Zemánek

S tímto textem plně koresponduje dokument Žít změnu, jenž byl vytvořen v naší dílně a jehož premiéra bude 16. září v pražském kině MAT.