Aktuálně > Celá ČR > Začalo natáčení dokumentu projektu Učíme se příběhy

Začalo natáčení dokumentu projektu Učíme se příběhy

Dokumentární film o lidech žijících v České republice, kteří svým komplexním pohledem a občanskou tvořivostí dokazují zázraky v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zdraví, soběstačnosti, komunitní i sociální práce. Hledají recept na to, jak se k naší zemi chovat jako dobrý hospodář - s láskou, s nápady, zodpovědně, eticky a udržitelně.

Mezi hlavní hodnoty těchto lidí patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné životní tempo se zachováním možnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a přirozené rytmy, vysoká kvalita života v jeho spirituálním a seberozvojovém rozměru, oceňování klidu, času, prostoru a možnosti vyjádřit vlastní kreativitu.

Vítejte v nových časech...

Záměr tvůrců: Postavit vedle sebe protagonisty “nové  kultury v  Čechách” , uctít je a ukázat jejich tvorbu či aktivitu, propojit je a posílit nové kolektivní vědomí, které přispěje ke kýžené kulturní změně.

Námět, scénář: Kateřina Jonášová, Lenka Papadakisová
Režie: Václav Kučera
Odborná spolupráce: Stanislav Miler, Jaroslav Kuchař, Jan Brabec, Petr Borovec, David Bartůšek, Jan Michael Kubín, Dušan Jurčík

Východisko: Oproti rychlo-spotřební dominující kultuře se po celém světě a v České republice začíná objevovat řada lidí, kteří odmítají ničit přírodu, vztahy, ducha, krásu, diverzitu. Ačkoli o sobě tito lidé mnohdy vzájemně nevědí, podle sociologů a filosofů tvoří nový stupeň kultury nazývaný integrální kultura, hnutí pomalých nebo kultura kulturně kreativních. Tito lidé - integrovaní, kulturně kreativní či pomalí - nalézají svou životaschopnou a inspirující alternativu, která nahrazuje konzumně orientovaný životní způsob většinové společnosti.

Náš dokumentární film navazuje na téma filmu “Cultural Creatives” režiséra Fogela Frigyese. Objevujeme vědomě kulturně tvořivé lidi v českých podmínkách. Tedy osobnosti, kteří se hluboce zajímají o problémy současnosti, berou život do svých rukou a nalézají způsob, jak dělat věci jinak, než je zavedeno současným ekonomicko-politickým systémem. Narozdíl od většiny národa jsou - pokud jde o naše vlastní možnosti k proměně budoucnosti - tito "tvořiví osvícenci" optimisté. Hledají a zkoušejí alternativní způsoby v různých oblastech života a zjišťují, že fungují.

Část těchto lidí postupně přibírá do svého života další témata, až je změna jejich životního stylu komplexní a většinou tak zahrnuje i duchovní rozměr. Jsou to lidé s integrovaným komplexním pohledem, který zahrnuje péči o sebe, své okolí, ale i žití v souladu s proklamovanými ideály a bytí ve vědomí globálních souvislostí a důsledků každého malého či lokálního činění.

Film vychází z osobních příběhů protagonistů a především ze zobrazení konkrétních aktivit a konkrétních projektů. Jde nám o zobrazení toho, že věci mohou fungovat zdola, že každý je strůjcem svého životního smyslu a že spolupráce a práce pro potřebysvého okolí, své komunity přináší radost a naplnění. Dokument je navíc vyjádřením naší úcty k tomu, co prospěšného, inovativního a tvořivého v Česku kontinuálně a s hlubokou životní zkušeností vzniklo a vzniká. Dokument chce inspirovat k aktivní účasti na občanském životě, k tvořivosti a zodpovědnosti vůči sobě a svému okolí.
Chce ostatní probudit z pasivního hudrování a pomoci jim k získání vědomí, že změnu k dobrému, či dokonce kulturní změnu, můžeme očekávat hlavně - či pouze? - sami od sebe.

V TAKOVÉ KRÁSNÉ SPOLEČNOSTI ANEB NAVRŽENÍ PROTAGONISTÉ A PROTAGONISTKY

MILAN SMRŽ, Praha a teepee les u Plzně, akademik, vydavatel knih nového paradigmatu - časopis GEMMA, tahoun tématu ekologické energetiky a soběstačnosti.

LÍDA CHRÁŠŤANSKÁ, Nesměň, zakladatelka centra spirituálního rozvoje v Nesměni, zakladatelka a šiřitelka "tanců dávných tradic".

MUDr. MIROSLAV HRABÁNEK, Opava, sdružení HOLOS, komplexní psychoterapie aléčení a propagaci životního stylu na holistických principech, péče o krajinu, vyučuje transpersonální psychologii. http://www.holos.cz/cs/osholos.html

ALENA SUCHÁNKOVÁ, Růžďka u Valašského Meziříčí, permakultura, komunita,nezisková organizace PermaNet, regionální soběstačnost- potraviny, energie, LETS systém, komunita v obci, šíření LETS, síťování lidí. Vize - vytvářet a zkoušet zda fungují pomalé, komplexní a měkké přístupy k životu.

YVONNA GAILLYOVÁ A JEJÍ SYN MATĚJ HOLLAN, Brno, dlouholetá ekoložka a aktivistka, kontinuální zkušenost, podpora Hostětína a místní moštárny, místního šetrného bydlení, žitá soběstačnost, http://hostetin.veronica.cz/. Rodinné propojení na Matěje Hollana, občanského aktivistu v kreativním sdružení Brnění.

ŽÁCI ZŠ KNĚŽICE, Kněžice
Jak se chovají děti, které jsou vychovávány v hodnotách integrované, soběstačné obce. Jak málo stačí... Vzdělávání rodičů skrze děti, kněžická malotřídka, velmi inspirativni forma výuky na vesnické škole, podpora domácích zvyků. www.zsknezice.estranky.cz

LUCIE ČERNICKÁ, Třeboňsko, občanské sdružení Vespolek, Montessori programy pro děti, ekovýchova, péče o krajinu, obnova tradic, řemesel na vsi, ekocentrum, lesní školka.

STUDENTKY WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAŽSKÝCH JINONICÍCH ANNA KOZÁKOVÁ/DOMINIKA DOUDĚROVÁ, Praha, dvě dvanáctileté dívky vytáhly do boje proti bilboardům u škol, již druhým rokem organizují petice a demonstrace, velmi angažované.

MILUŠE KUBÍČKOVÁ, Kremže, Praha, nestorka, jogínka, znalkyně a propagátorka Steinerovy filosofie

KUBALOVI, Jižní Morava, soběstačně žjící inspirativní rodina, nízkonákladový dům a skromný způsob života, ochota se podělit. Jejich krátké video na
www.svobodnydomek.cz.

KOKOZA, Praha, dvě mladé ženy dříve pracující v neziskové vzdělávací organizaci Tereza, nyní podnikají v domácím kompostování a panelákovém pěstování plodin a bylinek. Připravuji projekt komunitní zahrady a kompostu v arealu nákupního centra Pankrác.

MAFIA RECORDS, Tábor, producenti vlastního hudebního labelu, revoltující texty proti konzumu, globalizaci, velká síla směrem k mladým, iniciativa koncertů a života bez cigaret, trávy, alkoholu - http://www.mafiarecords.cz

EMILIO DVOŘÁK, Ústí nad Labem, kulturní aktivista z Ústí nad Labem, patnáct let vydává kulturní měsíčník Přehledy, organizuje festivaly

MUDr. JIŘÍ ŠAVLÍK - psychosomatika

JIŘÍ ZEMÁNEK, Praha, Jižní Čechy, myslitel integrální kultury, filosof kulturní změny, vypravěč a poutník.

LUBOMÍR KOLÍBAL, Světlá nad Sázavou, Praha a jeho nakladatelství DharmaGaia, které vydalo některé důležité knihy týkající se změny paradigmatu - F. Capra "Bod obratu", Geomancie a integrální kultura, David Abram "Kouzlo smyslů" ad.

VÁCLAV CÍLEK, Praha, zástupce popularizace vědy, zpomalovač a hledač vztahů lidí s krajinou, popularizátor a autor textů o současné krizi.

JAROSLAV DUŠEK, Praha, Černošice/Divadlo Kampa/Jindřichovice, neopakovatelný kulturní kreativec, který dokázal svůj umělecký talent vložit do projektů, které mají sociální, ekologickou a spirituální dimenzi.

DAVID KAŠPAR, Praha, ředitel Praha 14 kulturní, Zahrada o.p.s., autor konceptu zlepšovat lidi prostřednictvím kultury