Aktuálně > Aktuality > Inkluzivní vzdělávání podle sestry Cyril

Inkluzivní vzdělávání podle sestry Cyril

Řádová sestra Cyril Mooney, která v současné době proměňuje systém šesti set indických škol ze soutěživého klimatu na klima, v němž vítězí hodnoty, navštívila opět Prahu. Tentokrát s týdenním seminářem, který absolvovalo na padesát učitelů či učitelek všech stupňů škol z celé republiky, pracovnice nevládních organizací i nezávislí vzdělavatelé a vzdělavatelky. Více o hodnotovém vzdělávání sestry Cyril v časopise Rodina a škola, jejíž ukázku uvádíme i ZDE.