Aktuálně > Jihomoravský kraj > Hlasujte s námi v anketě pro brněnskou uličku Václava Havla

Hlasujte s námi v anketě pro brněnskou uličku Václava Havla

Podpořme, prosím, přejmenování uličky mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku Uličkou Václava Havla. Anketa běží do neděle 31. března 2013 23:59 hod.

Milí brněnští přátelé!
Podpořme, prosím, úsilí Divadla Husa na provázku, TJ Sokol Brno 1 a dalších v anketě Městské části Brno střed a pojmenujme spojnici mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku Uličkou Václava Havla. Anketa běží do 31. března 2013 23:59. Václav Havel byl v Brně doma v Divadle Husa na provázku a ve stínu katedrály na Petrově. Ulička s verši básníků spojující divadelní svět s duchovním nekonečnem nejlépe vystihuje poetickou duši Václava Havla.

Václav Havel o Provázku a o bytí:
„Není to jen divadlo jako většina, že hledá titul, který by uvedlo a ten hraje a pak zase jiný. Všechno do sebe zapadá a výsledkem je, že divadlo je duchovní křižovatkou, duchovním ohniskem, což patří k podstatě divadla a tak by to mělo být.“

„Vědomí smrti je základem každé, především lidské vůle k životu. A pokud žijeme s vědomím vlastní, neuniknutelné smrti, a přesto žijeme jako lidé, tedy ctnostně a moudře, pak je to možné pouze díky silnému vnějšímu pocitu existence absolutního horizontu bytí, jehož základem je právě pocit vědomí smrtelnosti.“

„Celou dobu se snažím být připraven na poslední soud. Na soud, před kterým nic nezůstane utajeno, který zváží vše, co je třeba. Proč mi ale záleží na posledním soudu? Vždyť by mi už mohlo být všechno jedno. Ale všechno mi jedno není, protože jsem přesvědčen, že moje existence – podobně
jako všechno, co se kdy stalo – změní, byť nepatrně, svět, který už nikdy nebude takový, jako byl předtím.“

„Dokud nám někdo chybí, dotud s námi vlastně je a dotud ani my si nemusíme připadat tak docela zbyteční. Stále máme ještě možnost zaposlouchat se do ticha přítelovy přítomné nepřítomnosti, pochopit její skrytý vzkaz a přijmout úkol, který je v něm obsažen.“