Aktuálně > Olomoucký kraj > Egyptolog Miroslav Bárta přednáší na téma anatomie komplexních civilizací

Egyptolog Miroslav Bárta přednáší na téma anatomie komplexních civilizací

MIROSLAV BÁRTA - NA ROZCESTÍ. ANATOMIE KOMPLEXNÍCH CIVILIZACÍ.

Středa 27. března 18 hodin, Divadlo hudby Olomouc

O vzniku Vývoji a úpadku komplexních civilizací. Na základě mnoha navzájem nezávislých paralel bude Miroslav Bárta promýšlet povahu,
hloubku a srovnatelnost společenských procesů, které utvářejí a definují každou složitou společnost.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. je současným vedoucím výzkumů a držitelem výkopové licence v Abúsíru a obecně v Egyptě a Súdánu.
Koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého
Zákona. V roce 2003 zahájil výzkumy v egyptské Západní poušti v oáze Hajez, od r. 2009 začal s výzkumy v Súdánu a v r. 2010 se stal nástupcem
Prof. Miroslava Vernera ve vedení výzkumů na pyramidovém poli v Abúsíru. Právě tyto výzkumy představují v současnosti nejvýznamnější náplň jeho vědecké práce.

Více: www.slunakov.cz