Jako ekologicky udržitelná obec se jeví Hostětín z Bílých Karpat

Zlínský kraj - V malé bělokarpatské obci Hostětín již od počátku 90. let minulého století vznikají projekty zabývající se využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Hostětín se tak profiluje jako model udržitelné obce.

více...

V Růžďce na Valašsku si žijí po svém, nezávisle

Valašský LETS oslavil 1. narozeniny: v sobotu 8. června jsme v Základní škole Růžďka pořádáli seznámení s LETS a výměnnou burzu. Na Valašsku byla skupina s poetickým jménem Jožin sobě založena před rokem a právě oslavila první narozeniny. Přidávat se k nám, alternativcům, začínají už i místní lidé.

více...

Točilo se s Alenou Suchánkovou v Růžďce

Jako by Alena Suchánková s mužem Milanem uměli žít klidně, v kontaktu s tím podstatným. Pracují na bezpeněžních výměnných systémech, zkoumají zákoutí soužití s ostatními v jednom domě, v jedné vsi, v jednom regionu, pečují o zahradu, krajinu a vztahy, jimiž se obklopují.

více...

Hřbitov odpadků vznikl na školní zahradě v Růžďce na Zlínsku

Jaro ve školní zahradě v Růžďce přineslo spoustu novinek. V přírodní zahradě vznikl hřbitov odpadků, v plánu je založení kompostu a vyvýšených záhonů pro výuku pracovních činností, minisadu starých odrůd ovoce, arboreta ze stromů volně rostoucích v místní krajině.

více...

Škvaření vaječiny zakončilo čištění studánky u Boršů na Zlínsku

Zvelebovací spolek v Růžďce o svatodušní neděli vyčistil studánku u Boršů a oslavil jaro „škvařením vaječiny“

více...

V Jasné u Vsetína se buduje nová lesní školka

Noví osadníci virtuální ekovesnice Jasná připravují založení lesní mateřské školky Zelený kopeček na kopci u Vsetína.

více...

Vrátit život do obce se rozhodly učitelky v Růžďce na Valašsku

Plánovací setkání na založení Školní přírodní zahrady sezvali na 12. dubna zaměstnanci školy a obyvatelé obce Růžďka na Valašsku ve spolupráci s občanským sdružením PermaNet. Cílem je vytvořit místo setkání, které v obci chybí a oživit prostor školní zahrady tak, aby sloužil pro aktivity místních lidí.

více...

Vynesli jsme zimu z Růžďky na Valašsku

V neděli Zvelebovací spolek v Růžďce na Valašsku uspořádal průvod obcí s Mařenou a tradičními lidovými písněmi a říkankami, které se k rituálu vynášení zimy v této vesnici dříve používaly. Cérečky s maminkami tančily v kruhu kolem Mařeny. Ostatní dospělí zvučně zpívali melancholický valašský nápěv.

více...

Velikonoční tábor pro rodiče s dětmi v Hostětíně - vítání jara

Oblíbený velikonoční pobyt pro rodiče s dětmi, při kterém zažijete spoustu dobrodružství a her, budeme vyrábět velikonoční dekorace a pomlázky, zahrajeme si divadélko, zazpíváme při kytaře a od rána do večera (případně i do noci) budeme něco vymýšlet, prožívat, tvořit.

více...

Valašsko - Jožin sobě

V sobotu 2. 3. 2013 se v obci Bystřička naučilo pět lidí plést koše z proutí.

více...