Divadelní klub - diskuse a film

27. 09. 2013

Diskuse s inspirativními osobnostmi z regionu promítání dokumentárního filmu "Žít změnu"

27. září 2013 od 18 do 21 hodin
Vrchlického 53, Polička, více informací o místě konání na www.divadelniklub.cz

 
 
S kým jste se v Poličce potkali?
 
- Petr Erbes, principál Divadelního spolku Tyl, který v Poličce drží ochrannou ruku nad nezávislou kulturou,
- Šárka  Hrouzková, zakladatelka a ředitelka Výtvarného studia Dolní Újezd, která vede děti k osobité kreativitě a výtvarnému sebevyjádření a svou prací pozitivně ovlivňuje široké spektrum rodičů dětí i občany Dolního Újezda a okolních vesnic,
- Jan Hlaváček, průkopník v oblasti duchovního rozvoje a alternatíivního způsobu života, zakladatel jógového ášrámu ve Žďárci u Skutče, propagátor ajurvédské kuchyňě a stavitel alternativních staveb,
- David Svoboda, ředitel a spoluzakladatel Amalthea o.s., sdružení zabývající podporou, vyhledáváním a školením pěstounů, osvětou v této důležité oblasti pomoci ohroženým dětem.
 
Večerem vás společně se spoluautorkou projektu Učíme se příběhy Kateřinou Jonášovou provedla výtvarná umělkyně, eko pěstitelka, kulturní aktivistka a regionálka projektu, Veronika Šrek Bromová.

V dokumentárním filmu "Žít změnu" - dokument o lidech nové kultury
v režii Václava Kučery
- představujeme pozitivní a nadějné alternativy k rychlo spotřebitelskému, neudržitelnému životnímu stylu. Seznamte se s příběhy těch, kteří si uvědomili, že nemá smysl čekat, že změnou jsou oni sami - teď a tady.

Diskusi a projekci doprovázela výstava portrétů inspirátorů a inspirátorek fotografa Martina Vrabka Příběhy nové kultury, která byla ke shlédnutí v divadelním klubu v Poličce od 27.9. do  6.10. 2013.

 
 
Mediální partner akce: Východočeská televize
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie ze setkání: