Kavárna Jiná Káva - diskuse a film

5. 10. 2013

Diskuse s inspirativními osobnostmi z regionu promítání dokumentárního filmu "Žít změnu"

5. října 2013 od 18 do 21 hodin
Kavárna Jiná káva - U Kasáren 192, Beroun


S kým a čím jste se v Berouně potkali?

Především s dokumentárním filmem "Žít změnu" o lidech nové kultury v režii Václava Kučery, který představuje pozitivní a nadějné alternativy k rychlospotřebitelskému, neudržitelnému životnímu stylu. Seznámíte se s příběhy těch, kteří si uvědomili, že nemá smysl čekat, že změnou jsou oni sami - teď a tady.

Po hodinové projekci následovala diskuse nad tématem JAK UČIT A VYCHOVÁVAT DĚTI A RŮST SPOLU S NIMI.
K diskusi jsme přizvali:
- Michaelu Formanovou, zakladatelku jedné z prvních lesních školek u nás
- Miluši Kubíčkovou, pedagožku, propagátorku Steinerovy filosofie a pedagogiky
- Jiřího Bartoše, učitele, starostu a zakladatele nové školky v Koněprusích
- zástupkyně a zástupce alternativních směrů ve vzdělávání z Berounska

Večerem vás provedla spoluautorka projektu Učíme se příběhy Kateřina Jonášová.

Diskusi a projekci doprovázela výstava portrétů inspirátorů a inspirátorek fotografa Martina Vrabka Příběhy nové kultury v prostorách před kavárnou.

 

Ohlasy

V berounské kavárně Jiná káva se v sobotu 5. 10. odehrála další z řad setkání s příběhy. Tentokrát se beseda zaměřila především na otázku, jak v této složité době vychovávat a vzdělávat děti, jak propojovat systém a funkční alternativy ve školství. Právě z tohoto důvodu se po projekci filmu Žít změnu rozvinula diskuse s inspirátorkou projektu Učíme se příběhy Michaelou Formanovou, zakladatelkou lesní školky a školy Ze-mě, která zastupuje lesní a intuitivní pedagogiku, a Jiří Bartoš, zástupce ředitele základní školy Jungmannova v Berouně, a dalšími skupinami reflektujícími a zastupujícími různé směry bytí s dětmi - waldorfská pedagogika, severský systém maximální diverzity, montessori pedagogika, britský přístup, apod.

Mezi publikem byla řada pedagožek, řada matek a otců dětí zajímajících se o možnosti jiného přístupu je svým dětem. Debata i z tohoto důvodu byla velice živá, angažovaná a konkrétní. Dohodlo se, že do 14 dnů vznikne v Berouně další setkání, jehož záměrem bude vznik nové třídy či postrčení spojení alternativy do stávající školské struktury. Děkuji všem za báječnou atmosféru a jsem ráda, že se skutečně povedlo sdílení a vznik nových spojů mezi lidmi.

Kateřina Jonášová

Fotografie ze setkání