Aktuálně > Celá ČR > Jak spojit Východ a Západ? Původní myšlenka - California Institute of Integral Studies

Jak spojit Východ a Západ? Původní myšlenka - California Institute of Integral Studies

California Institute of Integral Studies (CIIS) je aktreditovaná vysoká škola, která vznikla již v roce 1968. Institut rozšiřuje hranice tradičních studijních programů a snaží se propojit ducha, intelekt, moudrost ve službě jednotlivců, společenství a zemi. Univerzita nabízí mnoho oborů, veřejných workshopů, má 72 hlavních členů fakulty a 1400 studentů. Můžeme ji nazvat univerzitou tzv. Nové kultury.

O této univerzitě jsem poprvé slyšel zhruba před dvěma lety od přítele filozofa, historika a překladatele Jiřího Zemánka, který naše myšlenky a záměry připodobňoval k různým projektům, akcím, autorům a knihám, jež sám studuje či přímo překládá. Škola mě tehdy velice zaujala, ale v záplavě nově přicházejících informací jsem se k ní dostal až později. Vlastně až před svým odletem do Spojených států jsem si začal ověřovat, kde se vlastně ona univerzita nachází. Náhodou jsem našel odkaz, že je přímo v centru San Franciska na Mission Street. Což jsem nevěděl. Univerzitu jsem navštívil již v prvním týdnu svého pobytu. Hned při vstupu do školy a sekretariátu na vás univerzita působí harmonickým a klidným dojmem. Opravdu si zde připadáte jako doma a podobně se k vám chovají i lidé, se kterými jsem měl možnost krátce hovořit. Poskytli mi veškeré základní informace, materiály a školou mě provedli.

Univerzita nabízí osobní vzdělávací prostředí s podporou komunity a představuje mimořádné vzdělání pro lidi odhodlané proměnit sami sebe a svět. Vše je rozpracováno do sedmi ideálů – praxe je nedílnou součástí pro přístup ke vzdělání a výzkumu, potvrzuje spiritualitu, navazuje na kulturní rozmanitost, podporuje mnoho druhů učení a vyučování, podporuje komunitu, ženské myšlení a udržitelnost, usiluje o integrální a inovativní řízení.

Nový a tvořivý leadership
Po dlouhé době si říkám, tohle je škola, kterou bych chtěl více poznat a případně studovat. Nabídka novodobé univerzity je pestrá, ale osobně mě nejvíce zaujala posledně zmiňovaná idea – program: Transformative Leadership neboli Transformační vedení. Vlastně opět přirozeným způsobem docházím k tomu, co jsme s přáteli začali v letošním roce (2013) organizovat pod názvem Leadership Forum. Netradiční formát konferencí, který přizval ke společné diskuzi zajímavé leadery, nesl stejnou  filozofii jako obor v Californii. Po diskuzích s kamarádkou Anničkou Waters jsme se začali zamýšlet nad přejmenováním na United Leaders.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Leadership Forum
Leadership forum proběhlo v Bratislavě, Praze, Bruselu a následně vyvrcholilo akcí Leadership Forum – Central Europe, zúčastnili se například Lucia Gallová (SK), Frigyes Fogel (Maďarsko) – režisér filmu Cultural Creatives o kulturně-kreativních lidech, Herald Katzenschläger (Rakousko) - tvůrce projektu Dream Academia, Raphael Fellmer (Německo) – přišel s unikátní distribuční sítí potravin, Dena Merriam (Spojené státy) – Global Peace Initiative of Women a formou video rozhovorů akci podpořili Peter Merry(Holandsko), Hordur Torfason (Island), Julie Ji (Itálie), Vicky Bolanos (Španělsko) a Peter Takats.


__________________________________________________________________________________________________________________

Obor Transformačního vedení nabízí kreativní prostor nových forem vedení v rychle se měnícím světě. Nové formy vedení jsou zapotřebí ve všech dimenzích života, a to nejen v zasedacích místnostech korporací nebo vlád. Transdisciplinární osnovy rozvíjejí schopnost studentů reflektovat své životní poslání, uplatňují špičkové výzkumy, pracují s novými dovednostmi jak tvořivě působit ve světě.

Nicméně stejně jsem toužil poznat někoho z řad studentů, s kým bych mohl pohovořit o praktických zkušenostech z CIIS. Jak to tak bývá, náhodou se takové neplánované setkání podařilo a vzniklo nové přátelství s Veronikou Gold.

Rozhovor s Veronikou Gold o California Institut of Integral Studies

Vystudovala jsi celosvětově v mnoha směrech unikátní školu tzv. nové kultury, California Institute of Integral Studies. Jak bys tuto univerzitu představila ostatním? Přeci jen představení a konkrétní pohled bývalého studenta je cennější nežli citace z oficiálních webových stránek.
California Institute of Integral Studies (CIIS), původně Cultural Integration Fellowship (CIF), a poté California Institute of Asian Studies (CIAS), byl zrozen ve snaze přinést dohromady Východ a Západ. Integrální je reflekce rozrůstajícího se množství oboru a směrů studia, která jsou zde v současné době nabízena. Slovo jako takové bylo převzato z Interální Yogy Sri Aurobindo, který uznával oboje Východní a Západní tradice, a z Integrální filozofie Dr. Chaudhuriho, spoluzakladatele CIF.  

Název Institutu vystihuje, co nabízí - hledání a vyjádření sjednocující vize lidství, přírody, světa a duchovna. Škola dává stejnou důležitost integraci všech aspektů učení: intelektuálního, emotivního, intuitivního, somatického, kreativního, duchovního vhledu i praxi. Lidé, kteří jsou přitahováni k CIIS, mají často hluboký zájem o současný svět, přírodu, duchovno, sociální rovnoprávnost a tranformaci sebe sama.   

Jak jsi školu objevila a jak náročný byl proces tvého rozhodnutí začít zde studovat?
V České republice jsem díky svému zájmu o transpersonální psychologii slyšela o Intstitute of Transpersonal Psychology (ITP) v Palo Altu v Kalifornii (pozn. dnes Sophia University). Na výcviku v Holotropnim dýchání v Austrálii jsem se dozvědela o CIIS, shodou náhod jsem v tu dobu už plánovala tříměsíční pobyt v San Francisku. Po příjezdu do USA a návštěvě školy mi bylo jasné, že to je součást mé “cesty”. Pobyt se ze tří měsíců prodloužil již na 10 let. Vše nebylo jednoduché ohledně studijnich víz a platby za studium, ale nakonec se to vše povedlo, a přestože to bylo náročné, bych se nerozhodla jinak.

Jaký obor jsi studovala a proč jsi se pro něj rozhodla?
Vystudovala jsem obor Integrální Psychoterapie (Counseling Psychology, concentration Integral Counseling Psychology).  Původně jsem chtěla dělat doktorát v oboru Filozofie, Kosmologie a Vědomí, ale vzhledem k tomu, ze jsem neměla Mgr. studium v oboru psychologie z USA, nebylo by možné po ukončení získat licenci na poskytování psychoterapie.  Integrální Psychoterapie také dává důraz na prohloubení vztahu mezi studenty, narozdíl od některých oborů, které jsou více filozoficky zaměřené. Škola podporuje zájem každého studenta a díky velkému množstvi volitelných předmětů bylo možné studovat předměty i z jiných oborů.

V té době jsi měla již vystudovanou jednu vysokou školu v České republice. Co tě vedlo k rozhodnutí začít studovat California Institut of Integral Studies?
Považuji se za celoživotní studentku a tíhnu k rozšiřování mých znalostí, hlubšímu porozumění sebe sama a ostatním východním kontemplativním tradicím. CIIS pro mě byl naprosto nový koncept a přístup ke studiu s fantastickou fakultou profesorů. Ti, o kterých jsem četla a o kterých jsem se učila, mě najednou učili na CIIS. Věděla jsem, že studium na této škole podpoří můj vývoj, ale netušila jsem jak moc. Setkala jsem se s učiteli, duchovnimi lidmi a mentory, kteří jsou velikou součástí toho, kdo dnes jsem.

Jak bys srovnala zkušenost klasického studia a získání diplomu v České republice a studia na California Institut of Integral Studies?
Studium psychologie v České republice bylo zajímavé a mám na něj většinou jen dobré vzpomínky. Studium na CIIS byla život měnící zkušenost. Zkušenost, která změnila můj pohled na společnost, sebe sama a ostatní lidi, otevřela můj horizont i měla značný vliv na to, jaká jsem dnes terapeutka. V CIIS byl velký důraz na sociální rovnoprávnost, na otázky ekologické, o politické situaci ve světe. Komunita, mezilidské vztahy a vzájemná podpora a porozumění byly klíčovou částí studia. Škola se snaží najít Integrální způsob vedení, fakulta je v neustálém dialogu, jak dosáhnout těchto cílů. Samozřejmě jako kdekoliv jinde studium mělo i svůj stín, někteří profesořo nebyli tací, jaké by človek na Institutu očekával, některé situace mezi studenty se i přes snahu nedořesily.

Co nejcennějšího ti studium na CIIS dalo?
Komunita a přátelství, jež jsem během studia našla, jsou sama o sobě ohromnou cenností. Osobně jsem se dostala do jádra sebe sama, otevřela své srdce a svou mysl na nové urovni, našla opravdový vnitřní klid a svou duchovní cestu.  V průběhu studia jsem začala svou praxi s klienty ve Školním Integrálním terapeutickém centru zaměřeném na Transpersonalní terapii, což mě velmi dobře připravilo na mou dnešní práci terapeutky a pomohlo mi najít moji specializaci i můj terapeuticky přístup.

Popsala bys nám, jak zhruba probíhá semestr na CIIS?
Škola má tři semestry, kdy letní semestr je dobrovolný.  Většina předmětů je 3 hodiny týdne, některé předměty jsou 2 hodiny a jiné ve formě víkendoveho kurzu. Studenti většinou studuji 3-4 předměty za semestr. Povinné předměty jako například Terapeuticky vztah, Manželská terapie, Etika a zákony, Psychopatologie, Multikulturní psychologie jsou ve větších skupinách až po 20 studentech. Volitelné předměty jako například Transpersonální techniky, Hakomi terapie, různé druhy Somaticke terapie, Ženská spiritualita, Kosmologie, Šamanské rituály, Léčení hudbou a zvuky, Ekopsychologie nebo Sufijské tradice jsou v menších skupinách po 3-15 studentech. Semestr začíná víkendovým pobytem v přírodě, který je zaměřen na budovaní komunity.  Během roku škola pořádá různé programy, hodiny yogy, koncerty, rituály a setkání.
 
Zápočty a známkování není většinou na základě zkousek nebo testů, ale na základě účasti v přednáškách, sebezkušenostních cvičeních a sebereflekčních pracích.  Někteří profesoři chtěli, abychom přinesli deník, kde jsme psali své reflekce na probíranný materiál, někteří chtěli, abychom psali snář, a v některých předmětech jsme měli výzkumné a kontemlativní projekty.

Obory, které učí terapii, mají svá terapeutická centra, kde studenti začínají praxi, což je ohromná výhoda. Jsou zde Integrální Centra pro Transpersonální terapii, Celostní terapii, Psychodynamickou terapii a Somatickou terapii. Centrum zaměřené na transpersonální terapii bylo založeno 2007 a já se také podílela na vytváření jeho zrození do dnešní podoby.

Studují na škole převážně Američani, nebo má škola více zahraničních studentů? Případně jaký je jejich podíl?
Na škole je v současné době jen 6 % zahraničních studentů. Ovšem hodně studentů je zde se zelenou kartou nebo s duálním občanstvím, takže podíl lidí narozených mimo USA je daleko vyšší. V mé skupině bylo přibližně 30 % cizinců.

Kousek do San Franciska žije známý psychiatr Stanislav Grof. Jak se dle tvého názoru odborníci a lidé ve Spojených státech dívají na práci prof. Stanislava Grofa?
Stanislav Grof a jeho práce velmi ovlivnili můj život a kariéru. Díky Holotropnímu dýchání jsem se dostala ke studiu psychologie v ČR, do Kalifornie, a poté na studium v CIIS. V červenci tohoto roku slavil prof. Grof své 82. narozeniny a pár dní poté jsem se účastnila víkendu Holotropního dýchání přímo v budově CIIS. Byl to pro mě velmi emocionální zážitek a takové uzavření kruhu i reflekce na posledních 20 let mého života. Spojené státy jsou veliké, ale ve zdejší komunitě je prof. Grof velmi známý a uznávaný. Holotopní dýchání a jiné způsoby práce s nevšedními stavy vědomí jsou zde rozšířené. Grof Traspersonal Training nabízí výcvik v mnoha státech USA. Prof. Grof žil a působil v Institutu Esalen v oblasti Big Sur, které je stále velkým transformačním cetrem.

V současné době máš otevřenou svou poradnu přímo v centru San Franciska. Na co se nejvíce zaměřuješ, kdo je tvým klientem?
Moji specializací je práce s následky stresu a traumatických zážitků, kulturní (acculturation) problémy a párová terapie. Můj přístup je Integrální terapie - spojení somatiky, psychologie a duchovna. Mimo Kalifornské licence Manželské a Rodinné terapie jsem certifikovaná v EMDR (Eye Movement Desentisization and Reporcessing) a Spirituální Terapií Realizačního Procesu. Mám také výcvik v Emocně zaměřené terapii (Emotionally Focused Therapy) a Somatickém prožívání (Somatic Experiencing). Mnoho mých klientů ke mně přichází speciálně pro můj přístup a výcvik, jiní pro moji otevřenost k duchovním otázkám a objevování vědomí, jiní proto, že mám mezinárodní zkušenosti a jsem z České republiky.  

Doba se stále zrychluje a v mnoha směrech pro lidi není jednoduchá, ať už žijí v České republice, Rusku, nebo ve Spojených státech. S jakými dopady a problémy lidí se nejvíce setkáváš?
Hlavní problém dnešní doby vidím ve ztrátě kvalitních mezilidských vztahů, které jsou nahrazovány obcesivním spojením s elektronikou. Lidská přirozenost je ve spojení se s druhými a ztráta tohoto spojení, ztráta komunity vede ke ztrátě spojení se sebou samým i s duchovním aspektem života. V dnešní době lidé žijí ve stavu  chronického stresu, jejich nervový systém je ve stálé aktivaci, neustále hledají, jak se uklidnit. Uklidnění vypadá tak, že máme dlouhý list toho, co musíme udělat, a když odškrtneme jednu položku, tak máme krátký pocit klidu. Nahrazujeme opravdový klid a radost odškrtnutím položky ze seznamu… Následkům traumatických zážitků můžeme stejně tak rozumět z pohledu dysregulace nervového systému, protože tato oblast je mojí specializací, pracuji s mnoha lidmi trpící posttraumatickým stresem. Mnoho párů přijde na terapii ještě před svatbou, než se velké problémy objeví, jiné páry přijdou s problémy ohledně dětí, sexu nebo nevěrou. V mé praxi také pracuji s mnoha lidmi, kteří se zaměřili na kariéru a najednou jim je 35, 40 let, nemají rodinu a někdy ani partnera či partnerku. Jóga a meditace jsou součástí života mnoha mých klientů. V USA je terapie mnohem více běžná, a já se na to dívám jako na velmi pokrokové myšlení. Často jsem se setkala s otázkami, zda lidé v USA mají více problémů, řekla bych, že i méně, právě proto, že nečekají, až jsou v koncích. Poradit se jdou ještě předtím.

Odkaz na kancelář Veroniky Gold: www.veronikagold.com

Robin Čumpelík, San Francisco