Milan Hrabánek

"Krize je příležitost, jak věci znovu uchopit."

  • lékař a psychiatr s dvacetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí
  • po návratu z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos
  • Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech
  • kromě léčení se věnuje péči o krajinu, obnově obecních tradic, péči o zdraví celé komunity
  • je Grofovým žákem, certifikovaným instruktorem holotropního dýchaní
  • vyučuje na Ústavu ošetřovatelství při Slezské univerzitě v Opavě
  • od roku 2007 působí také jako docent na The Free Swiss University of St. George´s
  • působí jako instruktor tance a tanec považuje za ozdravný fenomén celé komunity

  • jeho příběh zpracovali: Kateřina Jonášová (rozhovor), Stanislav Adámek (video), Martin Vrabko (foto)
  • všechny materiály uveřejňujeme se souhlasem protagonistů,

Chcete se inspirovat příběhem Milana Hrabánka? Čtěte více.

Videoportrét

Ke čtení

"Všechno, co k vám v životě přichází, přijměte."

O Milanu Hrabánkovi filosof Jiří Zemánek prohlásil, že je bytostným kulturním kreativcem. V té chvíli jsem si neuměla představit, co pod tímto pojmem myslí. Po setkání s tímto lékařem, psychiatrem, tanečníkem, zpěvákem, ochráncem přírody a zakladatelem centra celostní psychologie HOLOS jsem ovšem měla jasno. Milan Hrabánek inspiruje svou laskavostí a pokorou, s níž přijímá své klienty a je jim k dispozici 24 hodin denně, ale také neobvyklou kreativitou, s níž se pouští do všeho, co může ovlivnit. Všímá si nejen stromů na své zahradě, nejen obecních tradic, které díky němu znovu ožívají v různobarevných podobách, ale i toho, co po sobě a v sobě jako moderní bytosti zanecháváme. A doporučuje zásadní obrat od rychlého pohledu k dlouhodobé perspektivě, od krátkodechých rozhodnutí k poučení z moudrosti starších. Rozhovor vedla Kateřina Jonášová

Celý text

Fotogalerie

Diskutuj na téma