Miroslava Válová

„Co do dětí vložíme, to tam najdeme

  • stojí v čele občanského sdružení Pomozme si sami a je přední organizátorkou aktivit mikroregionu Konstantinolázeňsko
  • poradkyně DSO mikroregion Konstantinolázeňsko, předsedkyně MAS Český západ
  • místostarostka obce Olbramov
  • iniciátorka sociálního života a kulturních akcí ve velmi zanedbaném, periferním regionu
  • spoluorganizátorka pravidelných kulturních akcí jako Tříkrálový bál, Májové radosti v Olbramově, Chlebomáslové slavnosti, Slavnosti jablek
  • její příběh zpracovali: Lenka Kutinová (rozhovor), Jan Brabec (regionální koordinátor), Stanislav Adámek (video), Martin Vrabko (foto)
  • všechny materiály uveřejňujeme se souhlasem protagonistů

Chcete se inspirovat příběhem Miroslavy Válové? Čtěte více.

Videoportrét

Ke čtení

Co do dětí vložíme, to tam najdeme

Původně bohatý zemědělský mikroregion Konstantinolázeňsko se rozkládá v severovýchodní části okresu Tachov. Po druhé světové válce a následném vysídlení Němců zde zůstala celá řada památek, o které se nikdo nestaral a které začaly chátrat. Naštěstí díky entusiasmu paní Miroslavy Válové vzniklo při Základní škole v Černošíně občanské sdružení Pomozme si sami, jež se zabývá prací s dětmi a mládeží na záchraně památek a získávání vztahu ke krajině, ve které žijí. Paní Válová je dále činná v DSO Mikroregion Konstantinolázeňsko, kde pracuje jako poradce, a v O. s. – MAS Český Západ – Místní partnerství, kde je předsedkyní sdružení a manažerkou. Její velkou vášní byla vždy práce s dětmi a mládeží, jíž se bohužel kvůli komunistickému režimu po dlouhá léta nemohla profesionálně věnovat. To se naštěstí změnilo a díky ní a „jejím“ dětem dnes stojí nebo je opraveno mnoho nádherných památek v regionu. V rozhovoru s energickou a vitální paní Válovou byla řeč o temných letech komunismu, o zaniklých vesničkách Plzeňského kraje, ale hlavně o záchraně památek, z nichž mnohá by už dávno nestála, nebýt paní Mirky Válové a občanského sdružení Pomozme si sami a jim podobným. Lenka Kutinová

Celý text

Fotogalerie

Diskutuj na téma