Alžběta Candia Muñoz

Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Místo: Praha (Tanzánie)

Její přínos: Jedna ze zakladatelek a deset let ředitelka (a terénní sociální pracovník) organizace HoSt Home-Start ČR. Je rovněž jednou ze zakladatelek organizace Home-Start Tanzánie, které je v současné době tutorem a fundraiserem.

Proč doporučuji: Svou životní energii a optimismus dává do setkání s každým člověkem. Má víru, že dobré věci se mohou dít. A nebo že rozhodně stojí za to se o ně alespoň pokusit. A do této snahy jde se 100% nasazením. Rozvíjí myšlenku občanské společnosti a navazuje na práci Zdeňka Matějčka (svého dědečka). Svoje úsilí věnuje především projektu, kde zkušení rodiče podporují svojí přítomností a dovednostmi méně zkušené rodiče a pomáhají tak malým dětem vyrůstat v biologické rodině.

_______________________________________________________________________

Aktuální projekty a aktivity: Host Home-Start ČR je organizace, u jejíhož zrodu stála a přes deset let ji vede a dále rozvíjí. Profesně se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí u rodičů předškolních dětí, kteří nemají potřebné dovednosti. Nejčastěji z důvodu, že sami jako děti nevyrostli v podnětném, milujícím prostředí. Někdy kvůli svým omezením (zdravotním, psychickým, materiálním) nemohou být rodičem, kterým by sami chtěli být. HoSt školí dobrovolníky, kteří jsou sami rodiči a svým pochopením, povzbuzením, oporou a předáváním svých rodičovských zkušeností pomáhají nalézt a rozvíjet rodiče-klienty. Host vedle dobrovolníků nabízí také odbornou pomoc přímo v domovech klietnů (sociální práce, psycholog, speciální pedagog, videotrénink interakcí).

Projekt původně vznikl v Praze, před 6 lety rozšířil do Brna a Liberce, letos i do Ostravy. V letošním roce slaví HoSt 10 let své existence. 

Projekt v Tanzánii vznikl v roce 2009. Je zaměřen na pomoc rodinám v nouzi, především rodinám ohroženým extrémní chudobou, domácím násilím, alkoholismem, AIDS a dalším závažnými sociálně patologickými jevy tamní společnosti. Projekt funguje v Arushe a Magenge. Pomoc rodinám je založena na stejném principu jako v HoStu v ČR (dobrovolník rodič nezkušenému rodiči), zároveň bylo vybudováno i dětské centrum pro sociálně slabé rodiny, které funguje jako školka, mateřské centrum a příprava na školní docházku. Projekt je financován pouze z darů.

Odkazy: www.hostcz.org,  

http://homestartworldwide.org/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267495742-host-v-rodine/21056226682-host-v-rodine/