Barbora Paulátová a Markéta Málková

Barbora Paulátová a Markéta Málková

Místo: České Budějovice, Jihočeský kraj

Čím se zabývají:: Barbora Paulátová a Markéta Málková se věnují současnému tanci. Když se po studiích v Praze vrátily do Českých Budějovic, neměly prostor a tak založily Kredance. V současné době má studio pestrou nabídku tanečních a pohybových kurzů, ale nezůstává jen u toho. Kredance se stal místem setkávání podobně smýšlejících lidí, kteří oživují českobudějovickou kulturní scénu. Pořádají se tam koncerty, módní přehlídky a diskuze.
______________________________________________________________________________

Proč doporučuji: Obě dámy považuji za kulturně kreativní. Uvědomují si, že kultura není jen pasivní přijímání a využívají naplno svých možností k oživení a osvětě. Umožňují tamní komunitě diskuzi s významnými současnými umělci. Program prostoru navazuje na současné pozitivní kulturní trendy.

Aktuální projekty a aktivity: V rámci tanečního studia kladou zakladatelky důraz na osobité lektory. Přibližují tanec dětem i široké veřejnosti, děti vedou k vytváření vlastních představení, ne jen k soutěžím. Barbora i Markéta se stále zdokonalují ve své taneční laboratoři, připravují vlastní představení a tanec je pro ně záležitostí těla i ducha. Žijí pro něj a občas pro něj i živoří.  Jako kulturní prostor podněcují diskuzi, podporují současné umělce a oživují tak budějovickou kulturní scénu. Jsou zapojeny v projektu Vozataj, pro bývalé narkomany. Ve dvoře pravidelně probíhá také trh malých živnostníků. Kredance je součástí sítě Trans Europe Halles, sítě uvědomělých kulturních center, které sídlí v bývalém industriálním prostoru.

Odkazy a kontakty:

kredance.cz 

facebook.com/KredanceCZ

recepce@kredance.cz

Doporučuje:  Marie Čtveráčková