Ivan Šrek

Ivan Šrek (56)

Místo: Střítež, Pardubický kraj

Přínos: umělecký truhlář, dobrovolník, aktivista na Poličsku


Proč doporučuji: Chaos je usedlost, kde žije, ale také jeho značka či umělecké jméno inspirované knihou Timothy Learyho. Živí se výrobou autorského nábytku a restaurováním historického nábytku, staví alternativně. Ivan je člověk se smyslem pro čest a spravedlnost, zasazuje se už řadu let o rovnost přístupu k občanům a kritizuje klientelistické praktiky úředníků, snaží se o nápravu. Osobně mnohokrát vystupoval na radách města Poličky. Považuji jeho konání za odvážné. A ne zcela obvyklé v naší zemi, kde lidé raději skloní hlavy a ohnou záda, jen aby na sebe zbytečně neupozornili. Ivan je můj manžel, znám ho 5 let, je výjimečný. Ivan je neskutečný dříč, otevřený člověk, aktivní dobrovolník. Byl oceněn jako nejdéle a nejpravidelněji fungující dobrovolník pro Charitu v Poličce. S klienty Charity už 13 let provozuje ve své truhlářské dílně a na svých pozemcích pracovní terapii. Spolupracuje s ochránci přírody a snaží se a snažil o osvětu ve vsi, kde žije. Pomáhá s realizací projektů nekomerční galerie Kabinet Chaos Sřítež. Je rozhodně mým osobním největším inspirátorem.

Jeho přínos pro komunitu: Ivan a jeho život jsou zajímavým příběhem vývoje i doby. Komunitu ovlivňuje svou otevřeností a přináší nové myšlenkové podněty a také zprávy z různých alternativních směrů, má rád lidi o oni to cítí, rád s nimi komunikuje. Je opravdový, spolehlivý, pravdomluvný, je to správný chlap, nebojí se tvrdé práce. Má přirozený učitelský talent. Dělí se o své zkušenosti i „chleba“, dokáže být skutečným přítelem. Je úkaz pro mě v téhle povrchní době. Má silné sociální cítění, pomáhá slabším i nemocným. Ukazuje, že peníze nejsou všechno. Je příkladem nejen pro mladší generace.

Aktuální projekty a aktivity: Podílí se na aktivitách ekologického sdružení A21, sázejí nová stromořadí aktivují v konkrétních případech ochrany přírody na Poličsku. Pomáhá ochranářům dobrovolnicky sekat chráněné louky. Spolupracuje s Charitou v Poličce na pracovních terapiích pro jejich klienty. Dobrovolnicky pomáhal se stavbou první české Zemělodi a opět letos pomáhá s její dostavbou. Dobrovolnicky pomáhá s Galerií Kabinet Střítež. Angažuje se v občanských věcech, snaží se o zachovávání demokratických postupů na vesnické a městské úrovni, což je neskutečný boj jak vidím. Pečuje o svou usedlost Chaos a přilehlé krásné kusy přírody, louku a les, otevírá svůj prostor lidem, buduje svýma rukama krásný přírodní areál. Je jako jeden z prvních v česku zapojen do dobrovolnického projektu ekologických farem Wwoof.

Pomáhá lidem, bojuje proti xenofobii v české, maloměstské a vesnické civilizaci. Svou aktivitou je vzorem pro nejen mladé lidi, je čestný a empatický. Ctí spravedlnost, pravdu a svobodu. Je odvážný a nekompromisní. Přináší osvětové myšlenky a přístupy. Dokáže svýma rukama vytvářet krásné věci. Nebojí se hlouposti a omezenosti. Skromnost. Úcta k hodnotám, k jídlu, přírodě, materiálům, vše co jde recykluje.

Kontakt: www.planeta-chaos.cz

Doporučuje: Veronika Šrek Bromová

 

Kontakt: cyber.punker@tiscali.cz, mobil: 728 721 696

níže odkaz na poněkud nepřesný a překroucený článek, kde je zmíněna Ivanova vtipná porevoluční aktivita.

http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/sametove-suvenyry_24718.html

Dále posílám rozhovor s ním velký, který asi nepoužijete, ale bavilo ho s ním udělat, a taky to nebylo tak náročné když ho mám doma,...) Myslím, že je zajímavý.