Ivo Šašek

Ing. Ivo Šašek, CSc. (56)

Místo: Klatovy - Tajanov, Plzeňský kraj

Jeho přínos: Do regionu přináší nové myšlenky a vize, které dovede racionálním způsobem dovést k realizaci. Stál u zrodu mnoha aktivit, které přispěly k rozvoji regionu Klatovska a Pošumaví. V regionu pomáhal již od roku 1999 zavádět princip Leader založený na vzájemné spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů, na základě této iniciativy následně vznikly Místní akční skupiny Pošumaví a Český les. Zakládal obecně prospěšnou společnost Úhlava, která se stala významnou místní organizací v oblasti celoživotního vzdělávání, a podílel se také na otevření pobočky distančního střediska České zemědělské univerzity v Praze, které Úhlava, o.p.s. provozuje. Středisko se sídlem v Klatovech umožňuje místním lidem získat akademické vzdělání bez toho, aby museli dojíždět do vzdálených univerzitních měst.


Proč doporučuji:  Ivo Šašek je člověk, který se již řadu let věnuje venkovu a různým formám jeho rozvoje, oblasti zemědělství či ochraně životního prostředí, a to nikoliv z placené pozice úředníka či jiného představitele veřejné správy, nýbrž v roli tzv. místního aktéra v řadách občanské společnosti, neziskového sektoru.

Aktuální projekty a aktivity:  Již dlouhodobě propaguje informační technologie a jejich využívání na venkově, při jeho rozvoji, marketingu či vzdělávání obyvatel. V dnešní době se věnuje také propagaci regionálních potravin, podpoře místních farmářů či drobných producentů, anebo rozvoji venkovského cestovního ruchu a prezentaci místního kulturního dědictví. Nejnovější aktivitou je pak ziniciování založení družstevní incomingové cestovní kanceláře, jejíž cílem je rozvoj zážitkové turistiky na západě Čech.

Odkazy:

http://www.rozcestnikposumavi.cz/

http://www.regionalnipotraviny.cz/

http://www.uhlava.cz/

http://www.csita.cz/

Doporučuje: Jan Kolář