Ivo Stehlík

Ivo Stehlík (60)

Místo: Jižní Čechy, Volary

Město: Volary

Téma: nakladatelství, domácí vzdělávání


 

Proč doporučuji: Pan Ivo Stehlík žije svůj život plnohodnotně v souladu s tím, co cítí nejlépe. Ke svým profesím postupně dozrává, jedna se rodí z druhé. Pouští se do všeho s přirozenou odvahou. Umí se rozhodovat tak, aby základem jeho cesty za vlastním naplněním byl respekt k zájmům své rodiny, svého bydliště, přírodě a Zemi jako takové. Přitom jeho počínání má neobyčejný inspirativní dosah.

Aktuální projekty a aktivity: Původem báňský inženýr z Vysočiny se brzy po vysoké škole přestěhoval do statku své ženy do Volar na Šumavě. Ponořil se do nové situace a celým srdcem začal budovat nový život. Práce dřevorubce mu otevřela cestu do přírody. Začal psát příběhy. Stal se řezbářem. Založil nakladatelství, aby mohl vydávat knihy, o jejichž významu pro čtenáře je přesvědčen. Založil ekologické centrum, aby se stal partnerem v diskuzích o okolní přírodě. Výraz soulad s přírodou vystihuje jeho snahy. Budování kvalitních mezilidských vztahů považuje za základ dobré společnosti. Proto také spolupořádá kulturní akce ve svém bydlišti. Osobní dobrou zkušenost s domácím vzděláváním svých dvou dcer aktivně předává dál. Je dobrým příkladem přístupu k vlastnímu hospodářství. Se ženou chová koně, ovce, kozy.

Poznámky/jiné: Velmi dobře vyjadřuje pana Stehlíka anotace k jeho nejnovější knize „Naplavené dříví“: Kniha obsahuje autorova krátká zamyšlení nad základními věcmi člověka. Cesta ke štěstí, nutnost respektu k jinakosti druhých, problém zabíjení zvířat, odbourávání vnitřních bloků, poslední věci člověka, víra v Boha. Tím vším prostupuje láska k přírodě a k venkovu. Většina textů vznikla na Šumavě a většina jich také má přímou vazbu na Šumavu. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi různých dřevěných artefaktů z dílny autora…

Kontakty a další informace, odkazy na články, videa:

http://www.knihystehlik.eu, ivos.stehlik@tiscali.cz

Ekocentrum Volary ivos.stehlik@worldonline.cz

Doporučuje: Lenka Rybáčková, České Budějovice