Jan Kolář

Jan Kolář

Regionální manažer pro Plzeňský kraj

Můj příběh

Narodil jsem se v roce 1981 v Klatovech, kde jsem také strávil většinu svého dětství. Po střední škole jsem absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu ČZU Praha, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Během studia vysoké školy a krátce po něm jsem nějakou dobu strávil na venkově, kde jsem se angažoval v komunální politice a činnosti místních spolků. Zde jsem také přičichl k práci v zemědělství. Prvním zaměstnáním na plný úvazek pro mě byla pozice projektového manažera v obecně prospěšné společnosti Úhlava, o.p.s. zaměřující se na vzdělávání, rozvoj regionu a ochranu životního prostředí. V rámci této pozice jsem se kromě vlastní realizace několika vzdělávacích projektů věnoval také zpracování žádostí o dotace z evropských fondů. Dnes žiji v Plzni, kde pracuji jako vedoucí pracovník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Můj projekt

Ve svém volném čase se zabývám hledáním alternativních způsobů rozvoje venkova a sociálního podnikání. Zaměřuji se zejména na udržitelnost, regionální soběstačnost a komplexnost rozvoje českých vesnic. Jsem v kontaktu s mnoha aktivními lidmi z Plzně či regionu Místní akční skupiny Pošumaví. Na svém 2ha pozemku u Klatov buduji částečně soběstačné přírodní bydlení a místo pro budoucí život mé rodiny. V nejbližší budoucnosti se hodlám v rámci vlastního projektu věnovat propagaci tzv. ne-pro-ziskového podnikání a sociální ekonomiky. Tuto oblast začínám považovat za jednu z nejdůležitějších složek rozvoje evropských regionů s významným sociálním i ekonomickým dopadem.

Vztah k regionu

Jako správný patriot mám rád Plzeňský kraj, region, kde žiji a kde žijí mí přátelé, rodné město Klatovy i samotnou Plzeň. Do projektu Učíme se příběhy vybíráme lidi, kteří mohou být inspirací pro ostatní. Osobnosti, které mají za sebou nějaký příběh, něco pozitivního tvoří a jsou za nimi vidět výsledky. Zviditelňujeme dobré příklady aktivního občanství a věříme, že další lidé se inspirují a společně pomohou tvořit novou moudrou a osvícenou společnost.