Jana Kotoučková

Jana Kotoučková  

Místo: Cejle u Jihlavy

Čím se zabývá: Ekoinfocentrum-poradenství, zejména permakultura a přírodní zahrady, kořenové čistírny

______________________________________________________________________________

Její přínos:  Jana má široký přehled o legislativě, zdrojích financí a spolupráci v oblasti životního prostředí, ale angažuje se také ve společenských aktivitách. Je iniciátorkou celé řady aktivit, pravidelně pořádá Ozvěny Ekofilmu, Jihlavský biojarmark, osvětové akce ke Dni Země a Týdnu mobility.

Aktuální projekty a aktivity: žije  s rodinou v domě s 3ha pozemkem, jejím záměrem je vytvořit z hospodářské budovy sušárnu a místo na zpracování ovoce a bylin jako sociální podnik. Její ekoporadna je zajímavá neobvyklou šíří záběru témat, ale i přesahy do aktivní propagace biozemědělství a zdravého životního stylu v Jihlavě a na Vysočině.

 Témata, na něž se zaměřuje: 
1. úspory energií v domácnosti (spotřebiče, voda..), ve výstavbě (poradna v programu Zelená úsporám, NE a pas. domy)
2. ekologické zemědělství (poradna, kontakty na biozemědělce, akce, jako např.Jihlavský biojarmark
3. třídění a zpracování odpadů (propagace a realizace na větších akcích)
4. ekologická domácnost (děti, praní, čištění, barvy, nábytek, elektronika, elektro...)
5. poradna pro přírodní zahrady  +projekce a realizace zeleně včetně podávání žádostí a administrace projektů
6. kořenové čistírny
7. informace k ochraně půdy, vody a ovzduší
8. studovna - nabídka vzdělávacích materiálů studentům, učitelům

Odkaz:  www.ekoinfo.ecn.cz

Doporučuje: Alena Suchánková