Jiří Koreš

Jiří Koreš

Místo: Těchonice, Plzeňský kraj

Jeho přínos: Těchonice představují úspěšný příklad zařazení „přistěhovalců z města se zelenými ideály“ (tzv. neovenkované) mezi místní konzervativní obyvatelstvo do opravdového vesnického života a následného zapojení se do společného rozvoje místa a obce.


Proč doporučuji: Jiří Koreš je předseda sdružení Vaváky, o. s., které působí v Těchonicích a aktivně přispívá k rozvoji a oživení lokality, k uchování místního dědictví (např. místní Těchonická draha) a snaží se zapojit ostatní do dění v obci. Se svojí manželkou a čtyřmi dětmi žije v malé chalupě u rybníka a je považován za dobrého ducha celé obce.

Aktuální projekty a aktivity:  Šance pro draha (nakrmte svou ovečku) -  http://www.sanceprodraha.cz

Divadelní stodola - http://www.zmrzlik.info/

Obchod na faře - http://www.levandulova.cz/

Doporučuje: Jan Kolář