Jiří Zemánek

Jiří Zemánek (60)

Místo: Kváskovice u Drážova, Jihočeský kraj

Jeho přínos: Jiří Zemánek je historik umění a kurátor, publicista, kulturní aktivista a poutník. V letech 1972-1977 vystudoval dějiny umění a etnografii na Masarykově univerzitě v Brně. V 70. a 80. letech působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, v letech 1991-2000 pracoval ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze. V letech 1999 - 2001 se ideově podílel na projektu E-AREA Federica Díaze a na programech tzv. E-fóra jako samostatné součásti Fora 2000, tehdy pořádaného bývalým prezidentem Václavem Havlem. Od roku 2000 je svobodným kurátorem a zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména sochařstvím, akčním a zemním uměním a uměním nových médií. Uspořádal například výstavy "Divočina - příroda, duše, jazyk", "Ejhle světlo", "Od země přes kopec do nebe. 

V posledních pěti letech se jako publicista soustředěně věnuje otázce evoluce nové kultury a vzniku nového integrálního paradigmatu. Založil sdružení Pilgrim a v letošním roce pak společně s dalšími přáteli českou sekci Budapešťského klubu Ervína László, jejímž je aktuálním předsedou. Texty na téma evoluce vědomí a nové integrální kultury publikoval zejména ve čtvrtletníku Revue Prostor. Jako editor vydal antologii textů "Geomancie a integrální kultura" a knihy Davida Abrama "Procitnutí do živé země" a "Kouzlo smyslů".


Proč doporučuji:  Jirku Zemánka jsem měla možnost poznat při práci na společném vzdělávacím projektu,  věnovanému evoluci vědomí a nové kultury, respektive integrálnímu myšlení a kolektivní inteligenci, který připravil pro Divadla Kampa ve spolupráci s českým Budapešťským klubem (celkem sedm pořadů se již uskutečnilo). Jiří Zemánek si mě získal svým postojem k těmto tématům, jejichž inspirativní myšlenky se snaží formulovat a předávat dál. Je to člověk s očima dokořán, který věří v možnost pozitivní transformace společnosti na principu dialogu a většinu svého času věnuje hledání možností těchto nových cest. 

Aktuální projekty a aktivity:  Jiří Zemánek jako publicista, překladatel a kulturní aktivista úzce spolupracuje s německým  sdružením a časopisem OYA, s časopisy revue Prostor a Sedmá generace, s nakladatelstvím DharmaGaia, s českou sekcí evropského sdružení Eurosolar pro podporu obnovitelných zdrojů energie, s mezinárodním sdružením The Alliance for Wildethics amerického filosofa a ekologa Davida Abrama, s Creative Gate, Divadlem Kampa a Collegiem Lucis. V rámci sdružení Pilgrim navrhl poutnickou cestu Josefa Váchala národními parky Šumava a Bavorský les a poutnickou cestu Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku. Každoročně pořádá putování na četná posvátná místa české krajiny (Bezděz, Plešivec, Sv. Jan pod Skalou, Bacín, Růžák, Luž ad.). Momentálně pracuje jako editor a překladatel na knize "Revoluce vědomí "(rozhovor mezi E. László, S. Grofem a P. Russellem) o globální proměně vědomí a formování nové kultury. Kniha vyjde do konce roku 2013 v nakladatelství Capre Momentum.

Odkazy:

http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/potrebujeme-novy-pribeh

http://www.usvitvcechach.cz/

http://respekt.ihned.cz/c1-36934720-s-jirim-zemankem-o-ceske-krajine

http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=1617&vid=93

Doporučuje: Zdeňka Brychtová