Lenka Dolanová

Lenka Dolanová (30)

Místo: Hranice u Malče, Kraj Vysočina

Čím se zabývá: Lenka Dolanová je zakládající členkou Yo – Yo, o. s., je historička umění, kurátorka a výzkumnice hranic umění, ekologie a (nových) médií. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorská audiovizuální studia na FAMU. Autorka knihy Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulkovi (NAMU a JSAF, 2011). V letech 2009-2011 pracovala jako redaktorka výtvarné rubriky Kulturního čtrnáctideníku A2. Společně se svým partnerem, belgickým umělcem Gívanem Bélou a dalšími dvěma členy sdružení Michalem Kindernayem  a Magdalenou Kobzovou oživují bývalý kravín a kulturně společensky otevírají tento prostor v malé vsi Hranice u Malče nedaleko Chotěboře. Gívan Belá je umělec a umělecký ředitel sdružení umělců Okno, jež sídlí v Bruselu a zaměřuje se na propojení umění, médií a ekologie, a člen rurální pobočky Yo-yo, o. s.

______________________________________________________________________________

Její přínos: Přináší nové pohledy a možnosti světa umění, snaží se o propojování technologií a přírody, preferují přístupy DIY/Doit Yourself/. Propojují lokální venkovské světy s centry. Pomoc v propojování kulturních aktivistů, /RurArtMap/, který každoročně vydávají. Yo-yo je občanské sdružení, založené v březnu 2009 skupinou umělců, kurátorů a organizátorů. Od roku 2012 má dvě propojené pobočky – Yo-yo urbánní a Yo-yo rurální-, které sídlí v Praze a v Hranicích u Malče.

Proč doporučuji:  Oživují prostor, který byl během minulého režimu až do současnosti devastován, dávají mu nový smysl a účel. Otevírají ho v rámci lokálním i mezinárodním, naplňují ho myšlenkami blízkými udržienému rozvoji, přátelství k přírodě a její poznávání, založili lidovou univerzitu. Přibližují umění i ekologické smýšlení veřejnosti. Propojují podobně směříjící jedince i subjekty.

Aktuální projekty a aktivity:

http://yo-yo-yo.org/kravin/

Odkaz: 

http://yo-yo-yo.org/kravin/

Doporučuje: Veronika Šrek Bromová