Lumír Kuchařík

Lumír Kuchařík

Místo: Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj

Čím se zabývá: Občanské sdružení Bayerův odkaz, vytvořili Komunitní centrum Klášter

______________________________________________________________________________

Jeho přínos: Lumír Kuchařík žije s manželkou v Komunitním centru Klášter v Jeseníku nad Odrou. Je vůdčí osobností občanského sdružení Bayerův Odkaz, které navazuje na tradici bývalého majitele Eduarda Bayera, který v roce 1925 věnoval svoji usedlost i s 15 ha pozemků řeholnímu řádu, který je využíval pro sociální účely, právě ke službě pro místní komunitu.  Lidé za sdružení opravili chátrající dům a obnovili v něm celou paletu aktivit prospěšných pro spolupracující sdružení, místní komunitu a společnost.

Proč doporučuji: Lumíra jsem potkala na setkání přátel komunitou podporovaného zemědělství v Kopřivnici. Zaujal mě neuvěřitelně širokým záběrem svých aktivit, ale i odhodláním a vlastním příkladem, jak je možné žít život s lidmi a pro lidi.  Pravda je, že on sám i jeho aktivity jsou pro nás, normální smrtelníky, těžko uchopitelné, ale na další setkání s ním se moc těším. Rádi bychom jeho zkušeností využili při našem komunitním plánování, myslím že se od něho můžeme hodně naučit.

Aktuální projekty a aktivity: Projekt obnovy místa byl nazván  „Probuzení starého domu“ a stanovil jako základní cíl záchranu a rozvoj památky, která je odkazem duchovní, sociální a kulturní vyspělosti našich předků. Dalšími dvěma důležitými cíli je fungující komunitní centrum podporující místní a širší komunitu a alternativní turistická ubytovna.

Lumír působí v  ČSOP Jeseník nad Odrou, jehož činnost je velmi bohatá, od práce s dětmi, přes péči o nevyužité pozemky, ochranu přírody, rozvoj regionu, strategické plánování. Další z jeho aktivit je Ekocentrum-RS ČSOP Novojičínska, které se specializuje na ekologickou výchovu a také na alternativní výkon trestu pro dospělé a mladistvé. Lumír také působí m.j. jako lektor pro brněnskou Lipku, kde přednáší pro učitele.

Novinkou je charitativní bazárek, kde je možné pořídit oblečení, obuv nebo knihy.

Odkaz: www.bayeruvodkaz.cz

Doporučuje:  Alena Suchánková