Margarita Manev

Margarita Manev, o. s. Zeměloď (50)

Místo: Sázava, Středočeský kraj

Čím se zabývá: Margarita Manev je jednou z hlavních iniciátorek vzniku o. s. Zeměloď a následné realizace této první experimentální stavební dílny na území České republiky. Za osobní účasti arch. Michaela Reynoldse z USA, jeho týmu a skupiny dobrovolníků se v květnu 2012 během pouhých 21 dnů podařilo postavit hrubou stavbu české Zemělodi, která dostala jméno Zeměnka. Margarita Manev, její pertner Martin a o.s. Zeměloď se veřejně angažují v osvětě nových možností života. Společně informují všechny zájemce o tento druh života a stavby typu Zemělodě. Pořádají přednášky a prohlídky a dílny přímo na místě za každého ročního období. 

______________________________________________________________________________

Její přínos pro komunitu je jasný, osvěta v oblasti stavebnictví a architektury. Experiment na kterém se bude testovat mnohé, možnost se poučit z případných chyb a možnost hledat i lepší řešení pro české podmínky a možnosti, než je původní Reynoldsův model. Ukázka možnosti alternativního způsobu života bez dalšího zatížení přírody.

Proč doporučuji:  Doporučuji tento příběh, neboť jsem mu byla osobně přítomna a vznik a další testování funkčnosti této stavby z recyklovatelných materiálů, pletiva, drátů, polystyrenu, betonu a hlíny mě osobně zajímá a sleduji ho. Doporučuji, neboť cesta směrem k soběstačnosti bydlení a staveb, které by mohly fungovat bez připojení na stále se zdražující energie, se mi zdá nevyhnutelná. Fascinuje mě odvaha členů tohto sdružení, ale také obrovská vlna solidarity a nezištné pomoci, kterou první Zeměloď v Česku vyvolala.

Aktuální projekty a aktivity: O. s. Zeměloď pořádají společně s o .s. Teramittica od 31. 7 – 4. 8. letní festival Soulladění právě na návrší nad městem Sázava, kde Zeměnka sedí.

Odkazy: 

http://www.zemelod.cz/cz/zemelod.html

http://www.terramitica.cz/index.php/component/content/article/9-uncategorised/204-zemelod-u-sazavy-sedliste-www-zemelod-cz

Doporučuje:  Veronika Šrek Bromová