Martin Fojtíček

Martin Fojtíček (41)

Místo: Ledce, Plzeňský kraj (okres Plzeň-sever)

Čím se zabývá: Ledovec o.s.

Téma: kulturní akce, integrace zdravotně postižených a zdravých lidí, práce v regionu

______________________________________________________________________________

Proč doporučuji: Martin je mnohorozměrnou, vzdělanou osobností, významný ve svém regionu pro svou obětavou práci pro o.s. Ledovec, terapeutické dílny a organizaci kulturně-společenských akcí integrující zdravotně postižené a zdravé lidi v regionu. Jeho osobní životní cesta je sama o sobě inspirující, ta profesní neméně. Kromě pracovního rozměru je inspirativní svému okolí vlastním příkladem, pracovitostí, nadhledem a kreativitou.

Aktuální projekty a aktivity: Občanské sdružení Ledovec, jehož je ředitelem, vzniklo v roce 2001, a poskytuje sociální služby především lidem s duševním onemocněním. K němu jsou přidružené kulturně-sociální aktivity typu terapeutických dílen, projektu Cirkus Paciento, akcí typu Ledecké velmi kulturní odpoledne, Hromničné svíčkování apod.

Hodnoty: pomoc potřebným, svoboda a zodpovědnost, duchovní přesah, kulturní pestrost, soběstačnost, kreativita, vzdělání

Odkaz: www.fojticek.cz

Doporučuje: Jan Brabec, Plzeň