Miroslav Kundrata

Miroslav Kundrata (57)

Místo: Brno, Jihomoravský kraj

Jeho přínos: Vizionář, propagátor řady zelených myšlenek, tvůrce zázemí pro ekologické nevládní organizaceProč doporučuji: Předseda správní rady nadace Veronica a její spoluzakladatel, vizionář a spolutvůrce centra modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně, a nově dostavěné administrativní budovy v pasivním standardu s otevřenou zahradou v Brně. Ředitel Nadace Partnerství, nevětší české ekologické nadace.

Aktuální projekty a aktivity: Ředitel Nadace Partnerství od roku 1994. Vystudoval geografii na brněnské UJEP, dnes Masarykově  univerzitě. Praxi zahájil v urbanistickém atelieru v Brně, sedm let se věnoval výzkumu životního prostředí v Geografickém ústavu Akademie věd a od roku 1992 se naplno věnuje rozvoji neziskového sektoru. Spoluzakládal brněnskou organizaci Veronica a několik síťových neziskovek, jako jsou Unie pro řeku Moravu, Tradice Bílých Karpat, Síť ekologických poraden, středoevropskou síť ochranářských organizací CEEWEB, a další. V rámce asociace Environmental Partnership pomáhal v založení sesterských nadací v Rumunsku a Bulharsku. Nadále se věnuje popularizaci udržitelného rozvoje a přípravě nových projektů, včetně mezinárodních. Je členem Rady vlády pro NNO a předsedá jejímu výboru pro Evropskou unii.

Kontakty a další informace: www.nap.cz

Doporučuje: Jasna Flamiková