Monika Balogová

Monika Balogová (44)

Místo: Brno, Jihomoravský kraj

Její přínos: Od roku 2001 se aktivně a dlouhodobě pohybuje v sociální sféře, pracuje s dětmi, žáky a rodinami ze sociálně vyloučených lokalit v Brně. Cílem její práce je zvyšování motivace osob (se sociokulturním znevýhodněním) pro aktivity v oblasti vzdělávání, posilování jejich profesní orientace, schopnosti změny v obtížné životní situaci apod., ale i hledání smyslu života pro mladé lidi ze znevýhodněného prostředí.Druhým pilířem činnosti je popularizace a přibližování romské kultury většinové společnosti – uměleckou formou.


Proč doporučuji:  Je pravda, že nemá „vlastní projekt“, ale velmi široce využívá a propojuje stávající projekty a možnosti a projektů jak motivovat mladé lidi ke změně – hodnotou je ta dlohodobá výdrž a obdivuhodná, trpělivá a neúnavná práce pro svoji komunitu (resp. národ).

Aktuální projekty a aktivity:  Dobrovolnická činnost v občanských sdruženích, práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, jejich rodinami a vzdělávacím zařízením, které děti navštěvují. Působení na pozici lektorky psychoterapeutických dílen v projektu "Tančím, abych žil" s dětmi z dětských domovů ve Středočeském kraji. Koordinátor dobrovolníků v občanském sdružení Ratolest. Spolupráce s občanským sdružením Petrov – Dům dětí Zábrdovice.  Práce s dětmi, mládeží, rodinami.

Doporučuje:  David Bartůšek