Ondřej a Kristýna Bolomští

Ondřej Bolomský a Kristýna Bolomská (34, 35)

Místo: Lubná, Pardubický kraj

Přínos: život v souladu s přírodou, permakultura, včelaření, umění


Proč doporučuji: Ondřej a Kristýna žijí velmi skromně a obyčejně. Jejich ideálem je žít tak trochu postaru, žít trochu bokem všeho zmatku, žít v klidu. Dát prostor věcem růst svým vlastním tempem. Netlačit. Vnímat. Cítit. Čekají třetí dítě. Žijí na téměř samotě, na kouzelné louce mezi lesy. Pozemkem protéká potůček. Chovají ovce a včely. Žijí jakoby sami pro sebe, ale jsou svým „skromným, nenásilným, obyčejným“ žitím inspirací mnoha přátelům. Ostatní oOvlivňují tím, jací jsou, jak působí, co vyzařují, jak a kde žijí, všechny lidi okolo sebe, kdo je potká, je jimi okouzlen.

 

Aktuální projekty: Kristýna se věnuje včelaření, permakulturnímu pěstování plodin, rozumí bylinkám a jak je použít, má přirozené léčitelské schopnosti, má v sobě nějak to staré vědění, které bylo ženám mnoha způsoby v minulosti odnímáno. Peče chleba a věnuje se dětem, očekává chlapečka. Je pevně spojená se zemí a universem. Používá svou intuici. Ondřej živí rodinu zedničinou, hraje s přáteli na bubny, opravuje dům, maluje, či jinak tvoří, oba jsou součástí „hnutí“ „českých indiánů“. Oba mají vystudované střední umělecké školy. Manželé jsou 8 let.

Hodnoty, jaké prezentují: čistota, pravdivost, svoboda, láska k přírodě, lidem a zvířatům, empatie, láska

Doporučuje: Veronika Šrek Bromová