Otakar Chochola

Otakar Chochola (53)

Místo: Praha, Středočeský kraj

Jeho přínos: Jeho přínos spatřuji zejména v osvětě ve věcech spojených s úctou k přírodě, jejímu pochopení i ochraně.  Oblaka symbolizují koloběh proměn a pohyb. Taoisté říkají, že země pluje po oblacích a vznáší se ve vesmíru. Čínské jméno Otakara Chocholy je Zi Pei, což v překladu znamená činorodý a plný energie.


Proč doporučuji:  Otakar Chochola je inženýr - architekt.  Pobyt v Číně mu otevřel novou životní filozofii. Zaujala ho pospolitost života Číňanů, sepětí s přírodou, historie, jenž se odnepaměti vyvíjí s respektem k přírodě.  Tato poznání vedla pana Chocholu ke specializaci v architektuře s principy feng-shui. Taoismus ho pohltil, stejně jako bojová umění. Otakar Chochola šíří své nabyté poznání v zemi české – vyučuje a radí – síť lidí, kteří v tomto směru poznali naplnění a radost se stále zvětšuje.

Aktuální projekty a aktivity: Otakar Chochola založil Školu tradiční taoistické výuky vnitřních stylů kungfu a Tai chi Chuan. Česká asociace Wudangkungfu pod názvem Plující oblaka šíří vzdělanost a moudrost čínské historie i současnosti. Zcela novou aktivitou je provoz odpočinkového altánu pro posezení, rozjímání, nabídku čaje a organizované komorní akce v Prachovských skalách. Cvičení Tai chi Chuan přímo v přírodě. Inspirace dálně východních filozofických systémů – spojení půvabů přírody k lepšímu pochopení sebe sama a k posílení vztahu k životnímu prostředí.

Odkazy:

http://www.tai-chi-wudang.cz/

http://www.fengshui-ceskaskola.cz/

http://www.cajovyaltan.cz/

Doporučuje: Lenka Rybáčková