Patrik Fojt

Patrik Fojt (39)

Místo: Olomouc

Čím se zabývá: kultura a umění, soběstačnost

Téma: přírodní stavitelství

______________________________________________________________________________

Proč doporučuji: Patrik Fojt patří k nejvýraznějším osobnostem přírodního stavitelství u nás. Byl nějakým způsobem přítomen u většiny našich významných staveb využívajících alternativní přírodě blízké technologie, a to od počátků tohoto trendu u nás v roce 1996. Staví na sociologicko-ekologických principech směřujících k recyklovatelnosti staveb, využívání místních zdrojů, lepšímu přizpůsobení staveb životnímu stylu obyvatel a v neposlední řadě ekonomické dostupnosti staveb pro mladé rodiny. Jako alternativní stavitel pracoval i ve Francii a v Malajsii.

Aktuální projekty a aktivity: Příběh Patrika Fojta může poskytnout zejména mladým rodinám odpověď na otázku jak bydlet, aby toto bydlení odpovídalo jejich životnímu stylu a hodnotám, bylo finančně dostupné, nezatěžovalo nadbytečně životní prostředí a nedevastovalo krajinné hodnoty. Což je pro mnoho zejména mladých lidí zásadní otázka.

Webové stránky k tématu:
http://www.prirodnistavitel.cz/
http://stastnedomy.cz/
http://ekovesnice.cz/
http://www.permalot.org/
 
Ke shlédnutí: 
www.ceskatelevize.cz/porady/10122071611-chalupa-je-hra/411236100111003/
www.ceskatelevize.cz/porady/10122071611-chalupa-je-hra/410236100111010/