Petr Klásek Černický

Petr Klásek Černický

Místo: Chanovice, Plzeňský kraj

Jeho přínos: Na tom, co se v Chanovicích děje, mají zásluhu samozřejmě obyvatelé obce, tedy místní občané, Petr Klásek však představuje toho, kdo udržuje určitou vizi a kdo aktivity v obci ze své pozice koordinuje. Po celou dobu působení ve vední obce si udržel politickou nezávislost a nemá další mocensko-politické ambice. Obec Chanovice a činnost zdejších lidí v čele se starostou Petrem Kláskem může být vzorem pro ostatní venkovské obce v regionu i mimo něj.„Bez kamarádství, tolerance a spolupráce v naší obci a na širším Prácheňsku a Pošumaví bychom toho moc nedokázali. Při společném snažení musíme každoročně udělat krok a občas skok,“ Petr K. Černický.

________________________________________________________________________________

Proč doporučuji:  Obec Chanovice ležící na západním okraji okresu Klatovy pečuje velkoryse o svojí historickou zástavbu, což dosvědčuje obnova a oživení zámeckého areálu v Chanovicích, pravidelná péče o návesní prostory, kapličky, drobné sakrální památky. Je tam budován třeba i jediný cílený skanzen v Plzeňském kraji. V Chanovicích byla v roce 2005 vyhlášena vesnická památková zóna. Dokončena tam byla také výstavba nové rozhledny, která na Chanovicko nyní láká řadu turistů. Obec uspěla i v soutěži Vesnice roku, kdy v roce 2010 byla oceněna modrou stuhou za kulturní a společenský život v obci, v roce 2011 pak získala stuhu zlatou, tedy nejvyšší ocenění v rámci Plzeňského kraje. Obec je živá. Kulturní a společenský kalendář Chanovic je přímo přeplněn nejrůznějšími akcemi. Nejde jen o udržování a obnovu místních tradic a svátků, ale vytvořila se již celá řada nových tradic, jako jsou různé pochody, plesy, turnaje, Hry bez hranic, Dny řemesel, letní rukodělné semináře, hasičské soutěže, pracovně naučné pobyty pro mládež ve skanzenu, posvícenské veselice, kulinářské semináře, koncerty, výstavy, vánoční setkání u Betlému či silvestrovské akce. Uskutečňují se tam během roku i studentské pracovní pobyty ze studijních oblastí krajinotvorby, architektury či péče o zeleň. V zámeckém areálu mohou obyvatelé obce i návštěvníci obdivovat například stálou expozici tradičních řemesel. To všechno je výsledkem práce tamních obyvatel, ale také uvědomělého starosty a dalších lidí zapojených do řízení obce, kteří úspěšně navázaji na práci svých předchůdců. Veškeré aktivity vykonávají v souladu s přijatým mottem: „V úctě a k oslavě umu, vůle, pracovitosti a vytrvalosti našich předků.“

Odkazy: http://www.chanovice.cz/

Videoreportáž ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/212562243400009/video/

Doporučuje: Jan Kolář