RNDr. Aleš Máchal

RNDr. Aleš Máchal (61)

Místo: Brno, Jihomoravský kraj

Čím se zabývá: Jeden ze zakladatelů ekologické výchovy u nás, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka


Proč doporučuji: Aleš Máchal vystudoval v roce 1975 Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (nyní PEF MZLU) a získal titul inženýr v oboru provoz a ekonomika zemědělství. Souběžně získával praxi v dobrovolné ochraně přírody a ve výchově dětí k ochraně přírody. V letech 1984 až 1986 studoval postgraduální studium „Ochrana a tvorba životního prostředí“ na Agronomické fakultě VŠZ v Brně. V roce 1991 spolu s Mgr. Hanou Korvasovou založil Lipku - Dům ekologické výchovy v Brně. Dlouhá léta byl jeho ředitelem. Je členem redakční rady časopisu Sedmá generace a odborného periodika Envigogika.

Počínaje rokem 1991 externě vyučuje na Pedagogické fakultě MU, Přírodovědecké fakultě UP a Mendelově univerzitě v Brně. Donedávna externě vyučoval na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; s katedrou dodnes spolupracuje. Mezi lety 2002 a 2006 společně s RNDr. Mojmírem Vlašínem moderoval televizní cyklus „Hra na zelenou“. V roce 2001 získal Cenu Josefa Vavrouška a v roce 2002 Cenu ministra životního prostředí.

Odkaz:  http://www.lipka.cz/
Doporučuje: Jasna Flamiková