Roman Černík

 

Roman Černík

Místo: Touškov, Plzeňský kraj

Přínos: Aktivista na vysokoškolské půdě v rámci alternativní pedagogiky, v komunální politice. Jeden z iniciátorů a předních tváří projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015


Proč doporučuji: Roman je bytostným inspirátorem ve smyslu svého působení především v kulturním sektoru. Je zapáleným aktivistou na vysokoškolské půdě (aktivity dramatické výchovy a alternativní pedagogiky), v komunální politice (aktivity pod Stranou zelených) i veřejném kulturním prostoru (jeden z iniciátorů a předních tváří projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK 2015), aktivní členství v divadelních a performance skupinách).

Kreativní rozvoj regionu se prolíná jeho životem už od počátků jeho působení v periférním regionu Aše na Chebsku, odkud pochází. Romanův přínos pro komunitu (či lépe vzhledem k záběru komunity) je vskutku mimořádný – na pedagogické fakultě vede ateliér dramatické výchovy a patří zde k nejoblíbenějším pedagogům. Jeho studenti často pokračují v dalších aktivitách kulturně kreativního zaměření spojených s jeho osobou. V době svého působení ve funkci radního města Plzně pro kulturu výrazně zviditelnil některé otázky ohledně nevalného stavu nejen kulturní infrastruktury obce. Významně inicioval pozdější aktivity vedoucí k získání titulu EHMK 2015.

Coby divadelník a performer stál v čele skupiny kolem o.s. Johan (kulturní a sociální projekty), která přetvořila starou, již nepoužívanou nádražní budovu na Jižním předměstí v kulturní prostor Moving Station (Hemžící se zastávka) charakteru site specific s prostory pro divadelní a hudební performance a galerii výtvarného umění s příležitostnou kavárnou.

Inspirující je již jeho neutuchající optimismus, nasazení, s kterým se do své práce vrhá a téměř nekonečná energie, kterou pro záběr svých aktivit potřebuje. Významně motivuje lidi kolem sebe v hledání zdánlivě nerealizovatelných způsobů tvůrčího sebevyjádření.

Aktuální projekty a aktivity: Johan o.s., jehož je předsedou, funguje již déle než 10 let a jeho hlavním působištěm je již zmíněný prostor Moving Station, lidově označovaný jako „jižák“. Roman se také angažoval v místním referendu proti stavbě OC Aréna na místě bývalého domu kultury v centru Plzně v loňském roce. Kromě pedagogického působení na katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni zabírá většinu jeho času a energie práce v přípravách realizace EHMK 2015, což mj. obnáší časté zahraniční cesty.

Hodnoty, jaké prezentuje: aktivní přístup k životu a životnímu prostředí, kreativita, sebevyjádření, svoboda a odpovědnost, optimismus, vzdělání a soběstačnost. Také životní nadhled, humor a morální přesah (Roman se konfeně identifikuje s Českobratrskou církví evangelickou).

Kontakt: www.johancentrum.cz

Doporučuje: Jan Brabec, Plzeň