Tomáš Popp

Tomáš Popp (35)

Místo: Plzeň, Plzeňský kraj

Jeho přínos: Rozvoj oblasti výroby, prodeje, distribuce a spotřeby bio a regionálních potravin. Regionální potraviny učinil pro občany regionu mnohem dostupnější. Rozšiřuje povědomí o kvalitě současných konvenčních potravin a jejich složení. Přispívá k rozvoji lokální ekonomiky a drobných výrobců produktů pro místní trh. Úspěšně provozuje tři obchody s regionálními potravinami od místních farmářů. Ukázal, že to jde. Inspirativní může být také jeho životní filozofie a neústupnost od uznávaných hodnot.


Proč doporučuji: Tomáš Popp se zasloužil o posun problematiky regionálních a obecně zdravějších potravin v Plzni a okolí. Svými aktivitami podporuje poptávku běžných občanů (tedy i těch, kteří nejsou ortodoxními „zelenými“) po těchto produktech , ale také nabídku u drobných výrobců, kterým se rozšířili možnosti své produkty prodávat. Dlouhodobě propaguje zdravější a ekologicky udržitelnější způsob stravování a distribuci potravin, sporadicky pořádá také kurzy vaření z bio a regionálních produktů a téma zdravých potravin se snaží protlačit i do dalších projektů, ve kterých je zapojen. Sám je vegetarián. Za sebou má konkrétní výsledky – vznik farmářských trhů v Plzni a udržení jejich vysoké úrovně, otevření již tří farmářských obchodů s regionálními (místními) potravinami, působení v mnoha dalších prospěšných projektech v oblasti potravin, udržitelnosti nebo ochrany životního prostředí.

Jaký má přínos pro svou komunitu a jak může být inspirací v širším kontextu:

Rozvoj oblasti výroby, prodeje, distribuce a spotřeby bio a regionálních potravin. Regionální potraviny pomohl učinit občanům regionu dostupnější. Rozšiřuje povědomí o kvalitě současných konvenčních potravinářských výrobků a jejich složení. Přispívá k rozvoji lokální ekonomiky a drobných výrobců produktů pro místní trh. Úspěšně provozuje tři obchody s regionálními potravinami od místních farmářů - ukázal, že to jde. Inspirativní je zajisté také jeho životní filozofie a neústupnost od uznávaných hodnot.

Aktuální projekty a aktivity:

Envic, o.s. - Sdružení se primárně zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je členem Oborové platformy ekologických nevládních organizací. V Plzni provozuje Environmentální informační centrum.

http://www.envic-sdruzeni.cz/

Farmářské trhy v Plzni – hodnoceny jako jedny z nejúspěšnějších farmářských trhů v ČR
http://www.plzensketrhy.cz/

Farmářský obchod – podnikatelská aktivita s výstižným mottem: „Farmářské trhy každý den.“

http://www.farmarsky-obchod.cz/

 

Doporučovatel: Jan Kolář, Plzeňský kraj