Víťa Marčík

Víťa Marčík (50)

Místo: Drahotěšice, Jihočeský kraj

Jeho přínos: Nenechte si ujít Labyrint světa na motivy Jana Ámose Komenského. Všudybud a Mámení provázejí Víťu labrintem světa, aby nakonec našel ráj ve vlastním srdci. Pozvánka slovy autora: „Myslím, že co je smyslem života, si musí najít každý sám… Důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím, ani mně! Když jsem já v tom věku byl, ve kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, myslel, odkud a jak začíti.“


Proč doporučuji:  Víťa Marčík založil divadelní spolek Teátr Víti Marčíka, který tvoří většinou vlastní rodina. Jeho kočovné divadlo je známé ve všech koutech republiky. Je totiž nezapomenutelné. Alternativním způsobem zpracované pohádky a hry pro všechny generace jsou zábavné, nádherné, vedoucí k zamyšlení, zážitkem prostupujícím člověkem skrz naskrz. Víťa je zosobněním Lásky. Jeho oči hovoří o dobrotě a naději. Víťa má se svou ženou Evou 5 vlastních dětí a jedno adoptované. Už je také dědečkem. Je moc dobře, že to vše šíří mezi nás.

Aktuální projekty a aktivity:  V repertoáru najdeme několik pohádek s klasickými názvy ovšem netradičním podání plném improvizace: O Zlatovlásce, Popelka, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Bajaja a další. Střídají se stejně jako města a vesničky, kde je můžeme vidět. Stejně nadšeni budete z her určených spíše – i když ne výhradně – dospělým.  Vánočnímu času i velikonočnímu času dokáže Víťa ve svém představení dodat dojemnou hloubku. V člověku zanechá stopy radosti a zároveň klidu. Víťa je moudrý lidový vypravěč.

Odkazy:

http://www.teatr.cz

info@teatr.cz

Doporučuje: Lenka Rybáčková