Lenka Papadakisová

Lenka Papadakisová

Garantka projektu

 

O mně

Oblasti vzdělávání a podnikání se věnuje celý svůj profesní život. Je majitelkou a manažerkou vzdělávací společnosti Expertis, která se věnuje osobnostnímu rozvoji leadrů. S klienty pracuje jako konzultantka, koučka a průvodkyně. Zajímá ji ozdravení podnikání a celé společnosti. Rozvíjí koncepci moudrého businessu, moudré společnosti a moudrého života. Je iniciátorkou a spolutvůrkyní projektu Transpedice - putování za moudrostí jiných kultur a jiných národů, Obývák - objevování ženské moudrosti či „Moudré podnikání žen“, vzdělávací program pro podnikatelky.

O projektu

Projekt odráží mou lásku k ústnímu vyprávění, ke sdílení příběhů, které považuji za jeden z nejdokonalejších učících nástrojů. Proto chci spoluvytvářet prostranství, na kterém mohou zaznít příběhy lidí, které mají sílu inspirovat a nasměrovat celou společnost k zodpovědnějšímu a svobodnějšímu životnímu stylu.

Kateřina Jonášová

Kateřina Jonášová

Šéfredaktorka - vedení redakce, vedení rozhovorů a životopisných vyprávění.

 

O mně

Publicistka a basnířka (nar. 1975), absolventka Fakulty sociálních věd UK. Působila v médiích na manažerských pozicích. Psala pro Reflex, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes, Přítomnost. Dnes občasně spolupracuji s Respektem, působí jako moderátorka a vášnivě se zapojuje do neziskových projektů, které posilují ženy a občanskou angažovanost (Prezidentka.cz, Moudré podnikání žen, Učíme se příběhy). Spoluvlastní vydavatelství Patagonie. Má dvě děti a žije v zátopové oblasti u Berounky, kde se snaží ovlivňovat dění v místní samosprávě.

O projektu

K projektu Učíme se příběhy směřuje celý můj profesní život. Z žurnalistiky mi vždy byly nejbližší publicistické žánry. Proklamované objektivitě jsem kontrovala novinářským aktivismem. Díky zapojení do mezinárodního projektu Paměť žen jsem pochopila, že mou vášní je orální historie. Učíme se příběhy kombinuje můj zájem o věci veřejné a úctu k hloubce lidských příběhů, kterou běžná mediální rutina není schopna pojmout. Věřím, že doba nazrála a že projekt Učíme se příběhy doplní mediální krajinu jedinečným způsobem.

Zdeňka Brychtová

Zdeňka Brychtová

Koordinátorka a produkční

O mně

Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky - autorskou žurnalistiku a PR a marketing. Už za studií působila ve společenských a ekonomických periodikách jako Ekonom či Divadelní noviny a absolvovala stáž v komunikační agentuře Native PR. Účastnila se organizace novinářských festivalů a menších kulturních projektů. Dnes působí na volné noze v pražské organizaci Creative Gate a již tři roky je jako herečka a PRistka součástí pražského Divadla Kámen.

O projektu

K projektu jsem se dostala přes Creative Gate a Robina Čumpelíka. Projekt mě zaujal svou myšlenkou povzbudit především v mladých lidech jakousi národní hrdost, tedy chuť žít tam. kde se člověk narodil a kam tedy zákonitě patří. Jako jediná členka týmu nemám za sebou tak bohaté zkušenosti z oblasti občanských aktivit a podpory občanské společnosti a projektem Učíme se příběhy si tak nejen určuji směr svého dalšího profesního/občanského působení, ale také si tvořím svůj vlastní pozitivní příběh.

Lenka Rybáčková

Lenka Rybáčková

produkce, redakce

O mně

Téměř 15 let pracuje jako redaktorka z Jihočeského kraje pro televizní stanice - TV Prima, TV Nova, ČT, Jihočeská televize. Zachovává si nezávislost, protože odmítá podávat zprávy vyvolávající v lidech strach, nejistotu, zmatek nebo z nich dělat hloupé. Zajímá ji moudrý životní styl. Je přesvědčená, že zdravá společnost začíná u každého z nás. Chtěla by na své pracovní cestě podpořit proměnu celé společnosti. Váží si celého týmu projektu Učíme se příběhy pro upřímný zájem propojovat tvořivé lidi a rozhýbat změny. Proto se ráda připojila.

O projektu

Roky se nemohu ztotožnit s obsahem velkého množství zpráv, které se na lidi valí z médií. Je to sbírka negativních sdělení a účelové udržování ve strachu a pocitu malosti a bezmocnosti. Příležitost sdělovat pozitivní informace, přispět k propojování moudrých a silných lidí mezi námi, jsem nemohla nechat odplout. Jsou chvíle, kdy tomu nemohu uvěřit, že existuje něco takového a já jsem toho součástí. Projekt Učíme se příběhy vychází z historické skutečnosti, že člověk se učí příkladem. Příběhy, které předkládáme, inspirují v prospěch nás všech.

Jan Látal

Jan Látal

režie a dramaturgie videoportrétů

O mně

Český dokumentarista, student Katedry dokumentární tvorby na Famu, autor snímku Paroubkové. Zakladatel Družiny.

O projektu

V rámci projektu Učíme se příběhy má na starosti dramaturgii a režii videovizitek našich inspirátorů.

Václav Kučera

Václav Kučera

režie dokumentárního filmu s pracovním názvem Učíme se příběhy

O mně

Vystudoval obor Media Arts na Minneapolis College of Art and Design, USA.V Minneapolis byl spoluzakladatelem a režisérem divadla SmikSmak a natočil několik experimentálních filmů. Od r. 1990 žije v Praze a spolupracuje s Českou televizí. Je autorem řady pořadů v rámci televizních dokumentárních a hudebních cyklů, videoklipů, sociologických dokumentů, a dokumentárních filmů ze světa divadla, výtvarného umění a hudby. V nedávné době dokončil film DOBRÝ ČASY S VÁCLAVEM NECKÁŘEM.

 

 

 

 

O projektu

V minulosti jsem natočil řadu dokumentárních filmů o umělcích, kteří svou tvorbou uměli potěšit diváky a pozvednout jejich náladu v dobách temné minulosti naší země. Nyní žijeme v době, která by měla být světlou současností, ale je zřejmé, že tomu tak není. Čím dál tím více lidí je znechuceno situací v zemi, postupně rezignují a ztrácejí víru v pozitivní změnu. Proto mě zaujal projekt Učíme se příběhy, který vyhledává tvořivé lidi, kteří se rozhodli nepodléhat pesimistickým náladám. Jsou to lidé, kteří se hluboce zajímají o problémy současnosti. Berou životy do svých rukou a nalézají způsob, jak dělat věci jinak, než je zavedeno současným ekonomickopolitickým systémem. Pokud jde o to, co můžeme udělat pro lepší budoucnost, zůstávají tito "kulturní kreativci" optimisty. Hledají a zkoušejí alternativní způsoby činností v různých oblastech života a zjišťují, že fungují. Projekt Učíme se příběhy mi dává možnost natočit film, který bude vycházet z příběhů těchto lidí a který by měl inspirovat občany České republiky k aktivnímu zájmu o věci veřejné. Probudit je z pasivního hudrování a pomoci jim k získání vědomí, že změnu k dobrému nelze očekávat od politiků, ale že je třeba začít sami u sebe.

Jan Žaloudek

Jan Žaloudek

artdirector

O mně

Architekt a výtvarník, student VŠUP v Praze. Věnuje se prostorové tvorbě, site-specific instalacím, fotografii a grafickému designu. Ve své volné tvorbě pracuje s humorem, posouváním významů znaků a kritickou reflexí sebe sama. Vytváří site-specific instalace z nalezeného materiálu na pražských předměstích i v okolní venkovské krajině. Od roku 2009, společně s Michaelou Klakurkovou, realizují každoročně projekt Second Chance, prostorovou instalaci z vyhozených vánočních stromečků. Z původně guerillové aktivity se stal oficiálním projektem pod patronací Nové scény Národního divadla. V roce 2011 vytvořil společně s režisérem Janem Látalem, jako výtvarník a druhý režisér, čtyři série programových identů pro ČT1.¨www.janzaloudek.com, www.facebook.cz/jsmedruzina

O projektu

Od roku 2007 pracuje jako výtvarník na volné noze. Po kritické úvaze nad dalším směřování své práce založil společně s Michaelou Klakurkovou a Janem Látalem studio Družina, zabývající se tvorbou veřejně prospěšných kampaní. I proto se stal součástí týmu projektu Učíme se příběhy. Nabízí tu své grafické a artdirectorské zkušenosti a zasadí se za to, aby projekt byl vizuálně nepřehlédnutelný, přitom sdílný a inspirující.

 

Martin Vrabko

Martin Vrabko

fotograf, autor výstavy fotoportrétů

O mně

Přední slovenský fotograf. Předsedá Asociaci profesionálních fotografů Slovenska. Stal se jedním ze zakládajících členů WPC (World Photography Cup). Je držitelem mnoha mezinárodních ocenění. Přednáší a vystavuje na mezinárodních fórech a kongresech. Provozuje fotostudio komerční a portrétní fotografie v Bratislavě. Po letech strávených v oblasti komerční a reklamní fotografie se mu aktuálně otevřely dveře do magického světa lidské duše, energií a feng shui.

O projektu

Díky ostrému vnímání moci světla jsem měl častokrát možnost vidět věci, které bych si za běžných okolností neuvědomil... Otce, který houpe v parku svoji dceru, člověka na invalidním vozíku, který se prodírá mezi auty na křižovatce... a vy to všechno sledujete skrze okno plné děšťových kapek, které připomínají slzy. A když toto vše dokreslíte vhodnou hudbou, otevře se vám jiný svět. Šedá z něj zmizí. Říká se, že fotka je zachycený moment. Mně se přihodilo něco jiného. Vnímáním přítomného okamžiku čas ztrácí svou moc a přestává existovat. V tom mi výrazně pomohl pohled přes fiktivní objektiv, který nosím stále s sebou.

Alena Suchánková

Alena Suchánková

regionálka pro Zlínsko a Moravskoslezsko, inspirátorka

O mně

Pocházím z Brna, s manželem bydlíme v malé vesnici Růžďka u Valašského Meziříčí. Věnuji se hlavně výuce permakultury, permakulturního designu a šíření alternativního ekonomického systému LETS. Podílím se na realizaci projektu „Vodnářská zahrada". V zimě píšu, letos pracuji na knize Ekonomika daru.

O projektu

Sdružení PermaNet (www.permanet.cz), pro které pracuji , v roce 2010 pořádalo první konferenci o integrální kultuře u nás, kterou zahájil Jiří Zemánek. Díky projektu „Učíme se příběhy“ se pro mě otevřela možnost začít v našem regionu propojovat alternativní lidi, kteří o sobě navzájem asi něco málo vědí, ale neuvědomují si, jak moc mají společného a co všechno spolu mohou dokázat. Líbí se mi, že to se to děje i ostatních regionech a že všechny tyto krásné možnosti můžeme sdílet.

Veronika Šrek Bromová

Veronika Šrek Bromová

regionálka pro Pardubicko a Královehradecko

O mně

V roce 1993 absolvovala s titulem Magister Artis Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze obor Ilustrace a grafika. Od roku 1991 doposud se věnuje své umělecké tvorbě a výstavní činnosti, která zasahuje široké spektrum médií a tematicky se vztahuje k tělu, prostoru, svobodě, ženským tématům. V této souvislosti hodně cestuje. Jako jedna z prvních v ČR začala pracovat s digitální úpravou fotografií. Její práce jsou zastoupeny ve světových i českých sbírkách umění, např. NG Praha, GHMP Praha, Center Georges Pompidou Paříž, Moderna Museet Stockholm. Téměř 10 let do roku 2010 vedla Ateliér Nových médií a Fotografického obrazu na AVU v Praze. Stále občas učí např. pro Art Institut of Chicago, letní školu v Praze a pro Anglo-American College v Praze.

O projektu

Od roku 2003 se svým životem i tvorbou více obracím k prostoru venkova a přírody. Od roku 2010 vedu dobrovolnicky nekomerční Galerii Kabinet Střítež, jejímž programem zaměřeným na umění a umělce reflektující ve své tvorbě témata venkova se snažím rozproudit společenský a kulturní život na malé vsi. Vracím se k ilustraci, kresbě a malbě, a práci s přírodními materiály. Věnuji se Arteterapii. Organizuji Umělecko-eko-sociologická sympozia na usedlosti Chaos, kde žiji se svým mužem truhlářem, Ivanem Šrekem, s kterým obhospodařujeme 4 hektary lesa a luk a snažíme se o soběstačnost. Zajímáme se o vše nové a alternativní. Zaujala mě osvětová a pozitivní myšlenka projektu Učíme se příběhy a přijala jsem nabídku stát se manažerkou pro Královehradecký a Pardubický kraj i  proto, abych tyto kraje a místní inspirativní osobnosti osobně a lépe poznala a mohla pomoci skvělé myšlence k uskutečnění.

Petr Dvořáček

Petr Dvořáček

regionál Olomoucký kraj

O mně

Regionální manažer pro Olomoucký kraj. Spisovatel, publicista, člověk píšící a myslící.

O projektu

Exempla trahunt, nic se nevyrovná působení příkladu a nic se neposlouchá tak dobře jako příběh. I mýty jsou tisíciletými příběhy – příklady. Miluji příběhy lidí, kteří mají vizi a neptají se, je-li reálná, jenom je-li správná. Neptají se rozumu, který říká „to nejde“ nebo „není to výhodné“, ptají se srdce, které říká „je to správné“ nebo „je toho zapotřebí“. Pro takovou vizi není nepřekonatelných překážek. A všichni potřebujeme posilu plynoucí z dobrých příběhů. Potřebujeme dobré lidi a jejich příběhy, abychom jednou žili v dobrém světě, na jehož tvorbě jsme se také podíleli.

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková

regionálka pro Jihomoravský kraj

O mně

 

Ředitelka nadace, zakladatelka nadačních obchodů, zastupitelka a koučka (1969). Na střední škole se mojí vášní stala práce v Hnutí Brontosaurus, vedla jsem letní tábory a víkendy, organizovala klubové večery. Vystudovala jsem ochranu životního prostředí na MU v Brně. Spoluzakládala jsem občanské sdružení Masarykova čtvrť, které se věnuje připomínkováním kvality veřejných prostranství a staveb a ochraně zeleně. Po mateřské jsem začala pracovat jako ředitelka Nadace Veronica. Mojí největší radostí (i starostí) je síť nadačních obchodů, z jejichž výtěžku podporujeme komunitní rozvoj a občanskou společnost v Brně (více www.nadacniobchod.cz). Jako zastupitelka jsem jako jedna z prvních upozorňovala na problémy s hazardem a organizovala celostátní petici proti hazardu. V posledních letech se rovněž věnuji osobnímu rozvoji a působím jako kouč.

 

O projektu

Celý život se věnuji pomoci přírodě a rozvoji občanské společnosti. Při každém grantovém řízení si uvědomuji, kolik je aktivních lidí, kteří dělají úžasné věci, s vášní a přesvědčením. Mám radost, když jejich práci můžeme podpořit a pomoci tak na svět dobrým a potřebným projektům. Uvědomuji si ale čím dál tím více, jak je zároveň důležité, aby o sobě tito lidé věděli. Aby neměli pocit, že jsou v tom sami. A jak je důležité zveřejňovat pozitivní příběhy a stavět tak zeď negativním zprávám v médiích (kam se pozitivní příběhy zřídka dostanou). To spojenectví a pocit sounáležitosti dává sílu a křídla a proto jsem ráda, že můžu s tímto projektem pomáhat.

David Bartůšek

David Bartůšek

regionální manažer pro Jihomoravský a Olomoucký kraj

O mně

Jedna z otázek, která mě neustále provokuje, je zkoumání hloubky a opravdovosti svého vztahu k přátelům a blízkým lidem, zábavě i práci, které v životě dělám. Odpovědi na tuto vyzývavou otázku jsem hodně zažíval v práci s dětmi v oddíle, nacházel na kurzech waldorfské pedagogiky a rozvíjel v různých projektech typu – Kulturní nekuřácká kavárna Podivný Hamlet (2000), prací v občanských sdruženích W-alternativa, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Národní síť venkovských komunitních škol, Přátelé fóra pro česko-rakouský dialog (aktivně dosud) a nakonec i v politice jako člen Strany zelených (komunální politika v Brně i MŠMT). Formálním vzděláním jsem inženýr (VŠ VUT), ale srdcem spíš pedagog a milovník všech sportů i toulek divokou přírodou.

O projektu

Proto mě velmi zaujal projekt Učíme se příběhy, protože více než ve škole jsem se naučil právě prožíváním různých příběhů ve svém životě a velkou inspirací mi byli různí průvodci, přátelé a osobnosti, kteří mi svými činy ukazovali co má v životě opravdovou hodnotu a do čeho je dobré investovat svůj čas a úsilí, mnohdy riskovat neúspěch a nést náklady dílčích neúspěchů. Právě zobrazování příběhů lidí, kteří jdou za něčím podstatným a dokázali prosadit své myšlenky, mi tento projekt přijde velmi přínosný. Zejména šířením pozitivních zpráv, protože tento svět je nádherný, pokud realizujeme to, po čem toužíme a dokážeme se „dotknout“ smyslu svého života.

Jan Brabec

Jan Brabec

regionál pro Plzeňsko

O mně

Regionální maven a hudebník (nar. 1982), studia na FF ZČU v Plzni a PřF UK v Praze. Působil v odboru Mezioborových aktivit NTC ZČU, externě vyučoval na soukromém gymnáziu. V rámci filmového festivalu Finále Plzeň pracoval na dvou ročnících jako vedoucí sálu. S hudební skupinou Poitín vystupuje v tuzemsku i zahraničí, spolupracuje s Ligou otevřených mužů o.s. Také publikoval v odborných časopisech, sbornících a spolupracoval s periodiky Revue Prostor a Respekt, v poslední době s Knihovnou Václava Havla. Je spoluzakladatelem společnosti SOFIA CZ, která se profiluje především jako regionální centrum pro Plzeňský kraj. V současnosti je členem pracovního týmu projektu ProREGIONY.cz, který funguje jako první realizátor myšlenek Pozitivní evoluce o.s. v regionech se zaměřením na podporu regionálních podnikatelů a společensko - komunálních aktivit.

O projektu

Projekt Učíme se příběhy vrací pozornost k přirozené moudrosti autentických příběhů konkrétních lidí. Historie jakéhokoliv odvětví lidské činnosti se odehrává v jednotlivých, vzájemně propojených příbězích. Jelikož jsem si za poslední dobu výrazně uvědomil potenciál a nezbytnost aktivního a soběstačného života v regionech, projekt mně přirozeně zapadá do tohoto klíčového procesu změny. Současně skýtá možnost zvýšit efektivitu mediálního prostoru především v oblasti občanské gramotnosti, která je zásadním činitelem v procesu obrody národního ducha.

Jan Kolář

Jan Kolář

regionál pro Plzeňsko

O mně

Vystudoval ČZU Praha, Provozně-ekonomickou fakultu se zaměřením na regionální rozvoj. Zabývá se hledáním alternativních způsobů rozvoje venkova s důrazem na udržitelnost, regionální soběstačnost a komplexnost rozvoje českých vesnic. Působil v několika neziskových organizacích orientovaných na celoživotní vzdělávání, rozvoj regionu nebo ochranu životního prostředí. Pochází z Pošumaví, je mu 31 let. Nyní žije v Plzni, kde pracuje jako profesionální hasič.

O projektu

Do projektu jsem se zapojil jako jeden ze dvou regionálních manažerů pro Plzeňský kraj. Oslovila mě myšlenka zviditelňování dobrých příkladů aktivního občanství formou osobních příběhů, které se stanou inspirací pro ostatní. V oblasti regionálního rozvoje se dnes uplatňují principy a myšlenky založené na rozvoji občanské angažovanosti, partnerství a spolupráci, probouzení vnitřního potenciálu a obecně „budování zdola.“ Lidé, jejichž příběhy ukazujeme, všechny tyto myšlenky již prakticky uplatňují, zcela přirozeně, na základě svého poznání či osobního přesvědčení, ze srdce. Představují právě ty pilíře, o které se opírají současné teorie regionálních věd, důležité pilíře rozvoje nejen samotných regionů, ale také nové a lepší společnosti.

Karolina Zarzycka

Karolina Zarzycka

Pozitivní zpravodajka, webeditorka

O mně

Od roku 1993 pracovala v médiích (ČTK, Sport, Novinky.cz) jako korektorka, redaktorka, fotografka. Zkušeností nabytých v tiskové agentuře, deníku i internetovém zpravodajství nyní využívá jako PR konzultantka a web editorka. Pracuje v poradně celostního lékaře MUDr. Josefa Jonáše. Má syna Míšu, kterého vede ke sportům a lásce k cestování. Sama na vlastní pěst projela téměř všemi kontinenty. Zálibu má v zemích jako Salvador, Guatemala, Nikaragua, Pobřeží slonoviny, Rumunsko, Írán, Pákistán. Zápisky z cest publikovala v magazínu Koktejl. Hrála softbal za reprezentaci, vrcholově se věnovala atletice, nyní objevila krásu freeridingu na snowboardu.

O projektu

Projekt Učíme se příběhy mě zaujal tím, že příběhy osobností rozkrývá do hloubky, ne jen povrchně. Ztratila jsem iluze o investigativitě novinářské práce. Přijde mi, že dnes jsou informace poskytované čtenářům, divákům povrchní, zkratkovité a především zbytečně či uměle negativní. Proto jsem ráda za každý příběh, který je zmapován nejen od začátku do konce, ale i zpod kůže na povrch.

Marie Čtveráčková

Marie Čtveráčková

pozitivní redaktorka, vedení životopisných rozhovorů

O mně

Narozena za pět minut dvanáct se třemi ledvinami a zvláště vyvinutým sluchem a čichem. Nyní textařka, moderátorka a redaktorka Radia Wave. Zabývá se zejména Hip Hopem a novými proudy elektronické hudby. 
Iniciovala a moderuje názorovou talk show se zajímavými ženami s názvem SHEvening.

O projektu

Považuji za nutné zviditelňovat příběhy lidí, kteří dělají to, čemu věří, jsou odvážní a myslí v širším kontextu. Často dělám rozhovory s hudebníky a v rámci projektu Učíme se příběhy budu mít možnost zprostředkovat příběhy tvůrců "společenské změny", kteří aktivně a tvořivě přistupují k věcem, které jiní mohou považovat za dané a i když jim nevyhovují, akceptují je.

Michaela Krupičková

Michaela Krupičková

sběratelka příběhů, redaktorka

O mně

Vystudovala gymnázium, vystřídala hned několik profesí, od recepční, přes práci s dětmi, reklamu a marketing až po redaktorskou činnost v Minutách regionu a časopise Magický svět. V současnosti působí jako trenér osobního rozvoje. Účinkuje v divadle Kámen a loutkohereckém souboru Skazka. Je členkou České pirátské strany.

O projektu

O projektu Učíme se příběhy jsem snila už mnohem dříve, než jsem se o něm dozvěděla. Sama ho vnímám jako otevření dveří do nového světa, jako začátek cesty. Věřím v sílu a kouzlo příběhu a vím, že vždy inspiruje, má schopnost povzbudit, podpořit, dodat odvahu. Jsem nadšená z toho, kolik lidí už žije jinak, podle svého, svobodně a zároveň zodpovědně . Jsem vděčná za to, že můžu přispět k tomu, aby se o tom další lidé, kteří o něčem takovém zatím třeba jen uvažují, dozvěděli.

Lenka Kutinová

Lenka Kutinová

sběratelka příběhů, přepisy životopisných vyprávění

O mně

Po několikaleté praxi v komerční sféře se rozhodla být světu prospěšnější a vystudovala VOŠ sociálně právní. Během studia pracovala v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a následně ve Farní charitě jako sociální pracovnice Klubu pro matky s dětmi v tísni. V současnosti se během mateřské dovolené dobrovolnicky podílí na činnosti Rodinného centra Nižbor, o. s., jako členka výboru

O projektu

Na projektu Učíme se příběhy je pro mě důležité především to, že je inspirací pro ostatní. Že příběhy skutečných lidí ukazují druhým, že to jde a že to má smysl. Životopisné vyprávění je úžasný způsob, jak rozkrýt impulzy, motivace a zlomové momenty, které vedou lidi k tomu, být občansky aktivní.

Robin Čumpelík

Robin Čumpelík

propojovatel, regionál pro Střední Čechy

O mně

Zakladatel sdíleného tvůrčího prostoru Creative Gate, který přispívá k propojování lidí a vytváření nových projektů. Creative Gate a Robin sám díky své schopnosti přirozeně propojovat inovativní lidi. Je profesionál osvětář a, jak se sám s širokým úsměvem označuje, „spojovač lidí“. Vším, co dělá, jde naproti změně myšlení lidí a alternativním přístupům. Podle svých slov se živí strategickou komunikací ve společnosti Nano Energies, mimochodem jediné české firmy, která poskytuje energii pouze z obnovitelných zdrojů, tedy žádné uhlí a žádné jádro, a důraz klade na decentralizaci zdrojů. Všechno ostatní je prý občanská tvořivost. Jeho jméno se v posledním desetiletí objevuje v redakcích různých časopisů, produkcích, na konferencích. Byl navrhujícím občanem prezidentské kandidátky Taťany Fischerové. Kromě všeho dosud zmíněného běhá maratony. 

O projektu

Tvořit společně, to je moje hlavní a intenzivní myšlenka, kterou už dva roky prosazuju. Boj nedává smysl. I proto se Creative Gate stal partnerem projektu Učíme se příběhy. Vnímám ho jako možnost propojit kreativní lidi do jednoho obrazce, který přesvědčí ostatní, že nemusí žít v jakési duchovní a kreativní izolaci, v nejistotě a strachu z budoucnosti.