Tomáš Pasterný

Tomáš Pasterný (35)

Místo: Zlín, Zlínský kraj

Projekt: festival Zlínské jaro

Téma: občanská společnost jako podstatná součást demokracie

Poznámka: M
alý štáb složený ze dvou lidí z vlastní iniciativy organizuje několikdenní program zahrnující besedy, divadla, výstavy, projekce.

Odkaz: Zlinskejaro.cz